ДЕЙНОСТИ

Идеята е, да не се „образуват“ отделни  категории дейности, и в този смъсъл тяхното разграничение  е съвсем условно.  Защото, те  обслужват крайната цел: да се случват нещата през конкретния човек.
 
Основните дейности на този етап включват:
  • Експериментално изкуство
  • Психологическа практика

Артистична формация за Детско парти – шоу

Група за поп и джаз пеене

Огнена група “Феникс”

Предстои разширяване на практиката на Центъра, с включване на допълнителни инициативи в областта на психотерапията през средствата на изкуството и личното творчество.