Детско студио „Аниматори“

plakat 1 copy

Групата за детски театър и куклено изкуство  към Център за личностно развитие „BARAKA“  реализира множество развиващи занимания в следните направления:

Детски забавен и куклен театър;

  • Развиване на  лично и колективно художествено  творчество;
  • Сценични изяви и участия в представителни събития;
  • Включване в артистични психо-социални практики и арт – терапевтични занимания.

Театралните етюди и психодраматични техники, използвани в групата са насочени основно към самоопределението при участниците, в което се изразява и основният психологически ефект от принадлежността към артистичната формация. И тъй като този процес в юношеска възраст напомня на непрекъснатата смяна на реквизит, маска и костюм, в провокираните от самите тях тренингови форми на работа, младите актьори могат да  усетят в кой “образ на себе си” се чувстват най-сигурни.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез  възможностите на словото и невербалната комуникация, участниците успяват по-вярно да идентифицират  личните си възможности, а постигнатото партньорство в групата и реализираното доверие към останалите специално рефлектира и в умението за пълноценни връзки и трайни приятелства – важен елемент при постигане на личностна стабилност в юношеска възраст.

Артистичната формация включва деца в начална, средна и горна училищна възраст. Дейностите на групата ще се финансират от работа по проекти, външни дарения и спонсорства, както и участия в представителни събития.

Ръководител на групата – Мария Стоянова, аниматор на детски празници, с дългогодишен опит в организацията и провеждането на забавни и развлекателни артистични събития.

Групата е открита за нови участници!

 

За контакти:

Илиана Илиева, Управител на ЦЛР„BARAKA”

Тел:  0885/933 083

OLYMPUS DIGITAL CAMERA