Група за поп и джаз пеене

SONY DSC

В началото на 2013 година, към Център за личностно развитие „ВАRAKA“ стартира група за вокалното изпълнителско изкуство „Поп и дож пеене“.

С групата работят: Юлиана Христова и Герасим Дончев – изявени имена в областта на поп и джаз изпълнителското изкуство, с богат опит и дългогодишна музикално – изпълнителска практика. Работи се под формата на индивидуални и групови занимания, планират се множество бъдещи сценични изяви. Специално внимание се отделя на кандидатстудентската подготовка на участниците, желаещи да продължат образованието си във висши музикални учебни заведения.

За принадлежност към съответната музикална среда и разширяване на поп и джаз изпълнителската култура, заниманията се провеждат в залата на „Piano bar“, гр. Козлодуй. Групата работи един път пъти седмично, /петък /, с продължителност на заниманията – 2 учебни часа.

Предвидените такси за участниците покриват част от разходите и консумативите по организацията на работния процес и представленията. Същевременно, дейностите на групата ще се дофинансират от работа по проекти, външни дарения и спонсорства, както и участия в представителни събития.

В работата с групата се държи на пряката и непрекъсната връзка с родителите, като за всяка сценична изява или пътуване на участниците по повод представление, родителите ще бъдат предварително уведомявани и артистичните изяви ще стават с тяхното съгласие и упълномощаване.

Практиката показва, че заниманията със съвременна музика се оказват с изключителен интерес за младите хора, същевременно, те се оказват с особена важност за личностното развитие на участниците: стимулират се индивидуалните способности и стремежа към постижения и самоусъвършенстване, формират се нагласи към разширяване и обогатяване на музикалната култура, както и към обособяване на комплексен поглед към съвременните сценични жанрове и стилистика.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC