Огнена група „Феникс“

Feniks plakat 1
Фениксът е птица от гръцката и египетската митология. Казва се, че има червено и лилаво оперение (оттук и името Phoenix, което идва от гръцката дума за лилаво), въпреки че може да бъде златен или във всички цветове на дъгата. Фениксът е символ на слънцето, и всяка сутрин, Аполон, бога на слънцето, спира колесницата си, за да слуша пеенето на феникса, които се къпят. В египетската версия се разглежда като чапла, докато в гръцката версия се разглежда като паун или орел.
По традиция може да има само един феникс и той живее петстотин години. (Има много вариации на тази дължина, от 100 години до 1000, но 500 е най-често срещана). Когато е близо до собствената си смърт, си натрупва клада и ръси ароматни билки над нея, и след това се поглъща в пламъци. От пепелта на този огън се издига нов феникс. Фениксът поставя яйце в пепелта и го носи до Хелиополис, града на слънцето в Египет, където го оставя на олтара на бога на слънцето, Ра. Благодарение на неговия жизнен цикъл, феникс е символ на прераждането.

Групата по огнен пой „Феникс“ към Център за личностно развитие „BARAKA“ представлява модерна форма на  артистични психосоциални практики за личностно развиване на юношите и младите хора в нея. От момента на обособяването й, в рамките на една година, групата притежава множество участия на местно, регионално и национално ниво, най-важните сред които са:

–  Brunne, Fehrberlin, Германия, юни, 2012г.,Младежки обмен;

–  Международен младежки лагер, гр. Средец, юли, 2012г.;

–  Международно сътрудничество и младежки обмен – гр. Бургас, август, 2012г;

–  Юбилейно тържество читалище „Пробуда”, с. Софрониево, 7 септември, 2012г.;

– „Международен турнир по канадска борба“, с. Острв – получено Почетно отличие,  септември, 2012г.;

–  Късометражен филм „Огън и вода“, септември, 2012 г.;

–  Старт на новата 2012-2013 учебна година, септември, 2012 г.;

– Благотворителна кампания за деца, лишени от родителски грижи – Новогодишни празници, гр. Козлодуй, декември, 2012 г.;

– Новогодишни празници на синдикалните организации – АЕЦ „Козлодуй“ и Женско дружество към АЕЦ – Козлодуй, декември, 2012 г.;

–   „Часът на Земята“, гр. Лом,  21 март, 2013г.;

– Шести международен фестивал на античното наследство “Орел на Дунав”, гр. Свищов, 17, 18 и 19 май, 2013г.;

– Международен фестивал на местната самодейност и съхранените български традиции сред българите в чужбина под надслов „България и Ботев нас ни свързват”, гр. Козлодуй, 30 май 2013 г.;

–  Jully morning – The River Complex, гр. Козлодуй, юни, 2013г.;

– Откриване на Генерална Международна Детска Асамблея „Деца на планетата“ – НДК, София, юли, 2013г.;

– Посрещане на Международния дунавски сал – посланик на Европейската стратегия за Дунавския регион, The River Complex, гр. Козлодуй, юли, 2013г.;

–  Откриване на Vola Open Air Festival, врачански балкан, връх „Вола“, 19-20 юли, 2013г.

Опитът с огненото изкуство показва, че заниманията с модерното сценично изкуство, наречено “огнен пой“, се оказват с особена важност за развитието на подрастващите: огненият пой се утвърждава като привлекателно и атрактивно средство за развиване на ловкост и сръчност на движенията, изразяващи се в различни танцови картини и емоционални състояния на фона на музика и мултимедия. От друга страна, огненият пой представлява своеобразна терапия и израстване през огъня, прилага се от няколко години в гр. Козлодуй и добива все повече последователи в средите на юношите, което го превръща в едно ефективно приложение на психо-превенцията през средствата на изкуството.

Основната цел на огнената група е, както да стимулира физическото развитие на участниците, така и да формира у децата по-добри умения за лично развитие и екипна свързаност, така необходими в тийнейджърската възраст. Същевременно, чрез артистичните изяви се цели създаване на творческа нагласа, етични модели на взаимоотношения, усет за красота и хармония, като в репетиционния процес се залагат условия за намаляване на вътрешните конфликти и агресивни модели на поведение – научават се нови правила за групова работа и самодисциплина, стимулира се стремежът  към постижения и самоусъвършенстване у участниците.

Множеството развиващи занимания се разполагат в следните направления:

•          Огнен танц и огнен театър, театър на движението, танцов театър и пантомима;

•          Развиване на  лично и колективно художествено  творчество;

•          Сценични изяви и участия в представителни събития;

•          Включване в артистични психо-социални практики и арт – терапевтични занимания;

•        Индивидуално и семейно психологическо консултиране  /при желание от страна на родителите и при необходимост от връзка с  тях/.

Feniks plakat 2 

Огнена група „Феникс“ включва подрастващи в начална, средна и горна училищна възраст. Поради естеството на работа, с участниците работят изявени представители на спорта, специалисти в областта на модерния танц и актьорското майсторство, преподаватели в различни хуманитарни области, както и консултант – психолози и арт – терапевти. С групата работят следните специалисти:

-           Даниела Първанова –  художествен ръководител  – артистични психосоциални практики;

-           Михаел Ганев и Тихомир Спасов – инструктори „Огнен пой“;

-           Мая Дуцова – ръководител и организатор на групата;

-           Александрина Липова – аудиовизуално изкуство, реклама и PR;

-           Мария Стоянова – стайлинг;

-           Илиана Илиева – мениджър.

Голяма част от участниците в група „Феникс“  произлизат от аналогична артистична формация за експериментално изкуство към Обединен детски комплекс (ОДК) –  гр. Козлодуй, с близо 20 годишен опит в областта на детско-юношеското творчество. До този момент, ОДК е единствената институция в града, предлагаща безплатно обучение и занимания на подрастващите в свободното им време,  но, поради финансовите затруднения пред детския комплекс, бъдещата издръжка на артистичната огнена формация в рамките на извънучилищните дейности към Системата на образованието става трудно и невъзможно. Същевременно, неяснотите в Проектозакона за предучилищното и училищното образование поставят изцяло под въпрос съществуването на подобен род детски комплекси в страната, като все по-усилено се налага становището, че предстои тяхното окончателно закриване или преустройване в друг вид извънучилищна дейност (насочена предимно към ресурсно подпомагане), в която огнената група не би намерила своето място и пълноценна реализация.

Така, в края на учебната 2011г.-2012г. артистичната огнена  формация се оказва без принадлежност към институция за работа с деца и юноши, същевременно се намира в трудната позиция да се самоорганизира, като юношите, които искат да се занимават с огнено изкуство в бъдеще ще се налага да плащат скъпоструващи такси за консумативи, реклама и популяризация, наем за помещение за репетиции, ползване на техника и заплата на ръководител, което заплащане, от своя страна се оказва трудно постижимо, поради  издръжката на групата за огнено изкуство. Т.е., на риск е изложен основния творчески ресурс на юношите в групата, а именно: интересът им към огненото изкуство, и при така стеклите се обстоятелства, техните умения биха останали недооценени, а желанието им да продължат заниманията би срещнало неразбиране и отхвърляне. Тази е причината ЦЛР да се ангажира да работи с юношите и младите хора в огнената формация, като в периода от нейното отделяне от ОДК – до този момент, с групата се работи безвъзмездно, с доброволен труд от страна на художествените ръководители и с финансовата подкрепа на част от родителите  и дарители.

В тази посока, една от целите на Център за личностно развитие „BARAKA” е да продължи вече наложилите се като традиция занимания с експериментално изкуство  „Огнен пой“, същевременно, заниманията с подрастващите, включени във формацията,  налага необходимостта от обогатяване и разширяване на методите на въздействие, като заниманията с огнено изкуство постепенно ще се трансформират в нов модел на изкуство-терапия или  своеобразна природна „терапия с огън“, базирана на съвременната научна методология  в областта на в преходната юношеска възраст.

Превръщането на атрактивното огнено изкуство в терапевтичен модел в практиката на ЦЛР се обуславя от наблюдаваните до този момент в практиката положтелни ефекти от работата с огъня при подрастващи с проблеми в адаптацията. Представители на Центъра години наред изучават и работят с изкуството „Огнен пой“, като чрез поредица авторски постановки, научни публикации,  проучвания, изследователска и аналитична работа  се доказва и неговия неизменно трансформиращ и пречистващ ефект –  валиден за всички възрасти.  В тази връзка, в периода 2008г.  – 2011г. екипът на ЦЛР представя:

- Научен доклад на тема “Огненият ритуал – архетипен образ на творческото вдъхновение и личностната промяна”  и филм за креативни техники с огън „Чуй огъня“ по време на Пети конгрес на психолозите в България, София, 2008г.

-  Публикации  за работа с огъня в юношеска възраст и авторското експериментално творчество  в “Сборник научни доклади 1-4, 2008″,  сп. “Психология”. Фотоекспозиция на тема „За всяка истинска история е нужна и доза магия“;

-  Презентация на тема “Огненият пой – ритуал за инициация в юношеска вързаст”,  по време на Трета национална конференция по аналитична психология под надслов “Аналитичната психология в България – предизвикателства и перспективи”, София, 2011г.;

-    Кинолектория с представяне на авторски филм за огненото изкуство по време на „Международен младежки фестивал“ – Царево, 2008г.;

-    Кинопрожекция и презентация на огненото изкуство – „Дом на енергетика“, гр. Козлодуй, 2008г.,  представяне на авторска фото-експозиция на тема „За всяка истинска история е нужна и доза магия“;

-   Дарение на Българско общество по аналитична психология. Предоставяне на филма „Чуй огъня“ за целите на обучителната програма от гл.т. на юнгианската перспектива, в България, Израел, САЩ и Швейцария.

Предстои разширяване капацитета на групата и включването й в европейски програми за обмен на младежки практики и популяризация на огненото изкуство на национално и международно ниво.

За допълнителна информация и контакти:

Илиана Илиева, Управител на ЦЛР„BARAKA”

Тел:  0885/933 083

Видео: 

1.Рекламни клипове:

„Феникс“  http://www.youtube.com/watch?v=yI9j5q9eHyQ&list=UUui7dDmG6whq4eXphh7FBDg&index=1

 

„Огън и вода“                                                                                                                                 http://cpd-kozloduy.org/2013/06/%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/

 

2.Постановки:

От фестивала „България и Ботев нас ни свързват“

https://www.facebook.com/photo.php?v=593902380642879&set=vb.100000693663380&type=2&theater

 

Откъс от спектакъл „Етноси“ https://www.facebook.com/photo.php?v=661275867234477&set=vb.100000562107174&type=3&theater

 

3. Работни моменти:

Снимки  на  филма „Огън и Вода“

https://www.facebook.com/photo.php?v=3200985522573&set=vb.1804132006&type=3&theater

 

„Продължение“ https://www.facebook.com/photo.php?v=4419289939422&set=vb.1804132006&type=3&theater