Психологическа практика

 
Същност

Съобразени със съвременното движение за психосоциално обслужване, главните задачи в психологическата практика се изпълняват чрез прилагане на комплексен консултативен подход:

 • Психологическото консултиране и психотерапията имат отворен достъп за всички граждани.
 • Работи се при гарантирана анонимност. При необходимост и само със съгласието на консултираните, проблемът може да се ориентира към юрист, медицинско лице, представител на социалните служби,  специален педагог, или психиатър.
 • Осигурява се цялостно психосоциално подпомагане, с възможности за индивидуална и екипна работа с деца, родители и педагози. Заложени са както психологическото консултиране, проучвания и тренингови програми, така и специализираната експертна подкрепа във многото възможни области на затруднената личностна адаптация.
 • Сътрудничеството с Детска Педагогическа Стая и дирекция Социално Подпомагане към община Козлодуй, би могло, от своя срана да подпомогне правилната намеса при дезадаптивното поведение, която намеса колкото по-навреме се случва, толкова са по-успешни решенията на проблемните случаи. От значение за ефективната работа на психологическата практика е партньорството с различните структури, ангажирани с превенцията в детско-юношеската възраст, благодарение на което се поддържа жива и се развива реалната връзка с подрастващите.
 • Като основна алтернатива за подобряване на психо-социалния статус, в консултативната практика се прилага ориентиране към различните групови дейности в центъра. През средствата на изкуството и груповата работа, в последствие консултираните могат да подобрят  начина  си  за  справяне с  проблемите, да добият нова представа за себе си и да  обогатят собствените си личностни възможности. Опитът показва, че психосоциалните връзки и отношения като базово понятие при превенцията и корекцията на затруднената социална интеграция, когато бъдат професионално допълвани с многообразните креативни подходи в арт общностите, могат да открият нови работещи практики за заменяне на неправилната адаптация с по-подходящи, положителни подходи.

 

Специалисти

Центърът предоставя перманентна връзка с екип от психолози и психотерапевти с различна професионална насоченост и опит:

 • Социална психология
 • Клинична и консултативна психология
 • Бизнес – психология
 • Детска и юношеска психология
 • Позитивна и аналитична психотерапия
 • Арт – терапия
 • Групово консултиране и терапия

Допълващи дейности 

Психологическата практика осигурява възможност за  връзка с екип от специалисти в различни области:

 • Специален педагог – ресурсен учител
 • Рехабилитатор – лечебна гимнастика и физкултура
 • Експерт „Екологосъобразно хранене“
 • Художник, арт – терапия
 • Юрист
 • Бизнес консултант „Управление на човешки ресурси“
 • PR консултант

Връзка с екипа

Срещите с психотерапевт се извършват с предварително записване и продължават около час. Осигурява се конфиденциалност и гарантирана анонимност на клиента.

Въпроси към специалистите могат да бъдат задавани и във формата на онлайн – запитване във формата за контакти.

За контакти и записвания:

Даниела Първанова, психолог и психотерапевт

Тел: 0879 33 81 34