Групи за личен опит

 

Самопознание

Груповото консултиране и терапия в центъра предлага богат набор от групови техники, като подходите и методите  се подбират според възрастта и проблематиката при участниците.

При необходимост и проявен интерес от страна на клиента, той би могъл да бъде насочван към обособени творчески модули в областта на терапевтичното изкуство, които сами по себе си осъществяват своеобразна групова интеграция с елементи на арт-техники и групова психотерапия.

В груповата работа се подобрява сътрудничеството и екипната свързаност, постига се реконструиране на личността и стабилизиране  на адаптацията.  Същевременно, достигането до собствен продукт от творческите действия в групите за терапевтично изкуство,  представлява   основа за повишаване нивото на самооценката и самомотивацията в отделните процеси на личностното израстване.


Работен екип

  • Психолог
  • Психотерапевт
  • Художник, арт – терапия