Психосоматични заболявания

Терапевтична практика

В практиката по корекция на психосоматичните заболявания, човекът се разглежда като единство на тяло и психика, а терапевтичната помощ се ориентира към създаване на лични умения за справяне с проблемите в жизнената ситуация, обкръжението, семейството и ежедневието на отделния човек.

Психосоматиката включва множество и разнообразни психологически фактори, влияещи върху възникването на дадено заболяване.  Сред най-често срещаните психосоматични заболявания преобладават: хипертонията, язвената болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничния колит, бронхиалната астма, тиреотоксикозата и множество кожни заболявания.

Работи се със симптома и с това „Какво иска да ни каже той?“. Симптомите са част от  езика на несъзнавоното  и за да се премахнат страданията на тялото, трябва да се стигне до  първопричината за тях. Така, на практика се води диалог със симптоматиката, а не борба с болестта. В този процес на общуване с вътрешните прихични съдържания се откриват множество нови начини за личностна реализация, които когато биват разпознати, престават да бъдат активни и освобождват блокажите на физическо ниво.

Работен екип

  • Психолог
  • Психотерапевт
  • Експерт „Екологосъобразно хранене“