Образователни програми и тренинги

Експертното  подпомагане

Експертното сътрудничество е насочено към организации, институции и бизнес – структури. Прилага се обикновено при работа по определени проекти, като методите на взаимодействие започват от дидакичното интервю и се разпростират до групова работа и обучение  с непосредственото обкръжение в организацията или работната група. Ударението се поставя върху модела и процеса на развитието и върху превантивните подходи. Целта е да се идентифицират  ситуации, разглеждани като рискови и да се въздейства в периода преди настъпването на евентуалната криза. Превантивните програми обичайно включват:

  • Тренинг в социални умения и умения за работа в екип
  • Програма за професионално развитие
  • Управление на кризи и  конфликти и др.

Основните работни стратегии са насочени към вземането на решение, а предметът на тренговите програми  обхваща подпомагане при проблеми в адаптацията на здрави лица с емоционални проблеми, както и на  лица с правно – поведенчески проблеми.

Работен екип:

  • Психолог
  • Психотерапевт
  • Модератор
  • Бизнес консултант „Управление на човешките ресурси“

 Предстои официалното стартиране на Центъра.