Експериментално изкуствоТВОРЧЕСКОТО  СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧНО ИЗКУСТВО

Изкуството като терапия и терапията като изкуство, и къде е мястото на думата „експериментално“

Сложно е да се определят и разграничат понятията „експериментално“ и „терапевтично изкуство”, защото всяко изкуство само по себе си е терапевтично или експеримент, ако не е такова, то просто не влиза в категория „изкуство“.

За нас беше дилема как да назовем тази голяма област от дейността на центъра: дали „изкуство, което въздейства терапевтично”  или „експериментална терапия през изкуството”? Защото, това са просто статични формулировки на магията, в която можеш да изживееш най-величествената представа за себе си. А, всъщност величието на човека и обратното на величието са просто представи, които се съграждат и които не са с нищо по различни от миналото, освен с нашата нова представа за бъдещето. Изкуството да правиш „образ“…

За този „личен – нов – образ“  е предназначен и основният смисъл, който влагаме в идеята „терапевтично изкуство“. Затова обединяваме изкуството и психологията, като основно разчитаме на самия динамичен творчески процес, в който се случва промяната…

Основен подход 

Основателят на изкуство-терапията К. Г. Юнг смята, че в човешкото развитие важно е не само себепознанието, а преди всичко себеизменението, постигнато  чрез разширяването на съзнанието.  В този контекст откриваме и целта на самопромяната през изкуство:  да се научим как да отваряме вътрешните си граници, като обновяваме и променяме различните образи и представи за себе си, за да можем след това по-успешно да управляваме живота и личната ни реализация в  него.

Така в процеса на заниманията с изкуство в центъра,  крайният творчески продукт търси  своето ново обогатяване със смисъл. Случва се своеобразна множественост и преплитане на богати вътрешни съдържания, които с най-голяма лекота се пресъздават през свободата на личния творчески процес.

Отличителни характеристики

Художествените практики във виртуалния център се ориентират към всички възрасти и се съобразяват с индивидуалните изисквания и потребности на участниците. Работи се с визуални изображения и художествени образи, като в отделните занимания, при желание на участиците, интензивно се прилагат терапевтичните методи  на активното въображенеие и творческата визуализация.

  • Заниманията с арт – техники представляват прилагане на художествени средства за себеизразяване във виртуална среда.
  • На практика, дейностите  протичат в своеобразни групи за самопознание и личен опит, фокусирани в категориите: „Галерия“; „Аналитична психология – Арт зона“ и подкатегория  „Изкуство“ в категория „Блог“.
  • За включване в арт – терапевтичните практики в сайта  не е необходим предишен опит в областта на изкуствата.
  • При желание,  авторските творби могат да бъдат  обсъдени както с експерти в отделните  области на изкуството, така и с арт – терапевт, психолог или психотерапевт.  По този начин се постигат двойни цели: развиват се наклонностите и личните дарования, така също,  постига се промяна  в личностен план.
  • Арт – практиките в центъра се различават от обичайните занимания с изкуство  с това, че те представляват процес на непрекъсната свързаност между обучавания, обучаващия и продукта от художествената дейност, като обменът се случва значително по-ефективно, предвид възможностите на Интернет – средата.

 Планирани направления на дейност

Художествен продукт

Преминалите през опита на виртуалното терапевтично изкуство имат възможността да представят своето авторско творчество в периодично организираните от центъра „Интернет  пърформанси“.

Развиващи инициативи:

  • Мултимедия на световния опит в изкуството
  • Практическо прилагане на художествени практики  в ежедневието.
  • Надграждащо обучение в различни области на изкуството, с цел развиване и усъвършенстване на творческия талант.