Огнено изкуство

 

Огненото изкуство и терапията с огън са част от уникалните практики  в центъра, базирани на продължителен опит с огнения  терапевтичен модел. Чрез поредица от проучвания, изследователска и аналитична работа  се доказва и неговия неизменно трансформиращ и пречистващ ефект –  валиден за всички възрасти. 

Огненият пой

“Пой” означава огнена топка  в края на верига или на въже, а завъртането на огнения пой представлява своеобразен огнен танц  в различни хореографски комбинации, произвеждащи множество образи, картини и послания.

Произлязло от Нова Зеландия, огненото изкуство става все по-популярно, а сред “въртящите огън” дори вече се говори за обособяване на своеобразен вид “пой-култура”. И докато маорите от Нова Зеландия са използвали въртенето на огън за  развиване на сила, координация и гъвкавост, запаленият пой в съвремието се явява препратка към добиване на нови физически възможности и атрактивност в себепредставянето, като успоредно на втори план, се постигат и множество варианти за решаване на емоционални проблеми, свързани с изискванията на възрастта, в която се намират участниците.

Преминавайки през огненото изкуство, включилите се в него придобиват нови умения, научават “тайни” и получават знания, които се разполагат под формата на ритуални елементи в сценария на огнения пой.

Прегаряне на старите модели

Със запалването на огъня става ясно, че както стихията има своята двойнствена страна, така и психичното у човека притежава способността както да твори, така и да разрушава, а идеята за осъзнаване и промяна на личните вътрешни процеси е тази, която ще балансира привидните крайности както на обективно, така и на субективно равнище, същевременно – ще отвори път на нови индивидуални възможности.

Прекарвайки аналог между огнената сила и човешкия заряд , участниците установяват, че както огънят, така и човешката личност не могат да бъдат възприемани едностранчиво и именно доближаването на противоречията и тяхното обединяване дава възможност за нов поглед върху целостта на съществуването и идентифицирането не само с една единствена съзнавана житейска нагласа.

Така в процеса на работа, участниците разбират, че успоредно със съзидателния елемент, в огъня присъстват и сили, изпепеляващи “старите и предишни ценности”, на чието място ще трябва да застанат новите идеи.

Терапевтичният ефект

През посвещаването в огъня участниците разбират, че именно вдъхновението и  творчеството са процесите , който “управляват” огъня и самите тях като творци на собствения си живот.

От своя страна, фактът  че самите „включени в огъня“ са носители на творческия процес, създава утвърждаване на стабилна житейска нагласа към доверие в личната им активност и креативност.

Така вътрешната потребност, изразена в необходимостта от смяна на жизнените стратегии , “преоткрива” в огъня неговото трансформиращо значение,  а потребността от пренастройване на нов ритъм на поведение и начин на живот преминава  в ново разбиране за себе си и ново усещане за собствената сила през една различна нова социална нагласа за себедоказване и себеприемане.

Работи се с методи от областта на аналитичната психология, арт – терапията, музико-терапията, танцовата и движенческата терапия, груповото консултиране и личното авторско творчество.

Крайният артистичен продукт  оживява древните митични образи през една съвременна сценична условност, пречупена през личния поглед на всеки един. Така преминалите през огненото изкуство имат възможност да представят усвоените  умения в специално организираните за целта огнени пърформанси в културната програма на центъра.

Работен екип

  • Психолог
  • Психотерапевт
  • Модератор
  • Фотограф, камера и монтаж, флаш -анимация, предпечат, реклама и дизайн
  • Художник, арт – терапия, сценография и костюм

Предстои събиране на група за занимания огнен пой. Работната програма и часовия график ще бъдат обявени в началната страница на сайта.