УСЛУГИ

 

Идеята за създаване на „Магазин” е съвсем условна – за улеснение и директна  връзка с нас.  Това, с което можем да бъдем полезни, е да направим по-бърз достъпа до дейностите на центъра, тогава когато те трябва да бъдат съобразени с изискванията на  клиента.

Услугите, които центърът може да извърши, са разположени в следните направления:

След официалното стартирате на Центъра, можете да се свържете с нас в полето за контакти, след което ще получите подробна информация за вашите запитвания.

  Предстои официално стартиране на Центъра.