Консултативна практика

Съобразени със съвременното движение за психосоциално обслужване, главните дейности  в Консултативен кабинет към ЦЛР „BARAKA“ се изпълняват чрез прилагане на комплексен консултативен подход, с предлагане на пълен пакет специализирани консултации  в следните области:

 

І. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА:

 

ІІ. РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП И ДЕЦА В РИСК:

  • Ресурсно подпомагане;
  • Логопедична подкрепа;
  • Психологическо подпомагане;
  • Рехабилитация и лечебна физкултура;
  • Юридическо консултиране на деца и семейства в риск.

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО И БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ:

 

 За повече информация и контакти:

гр. Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №1,

e-mail: baraka.cpd@gmail.com