Начало » 2010 » май

„Феникс“ – огнен спектакъл, 2010

Публикацията и видео – материала илюстрират експерименталното изкуство „Огнен театър“ . Същевременно,  показват методите за групово творчество в  предишния опит на екипа на сайта, върху които методи и опит се базира и планира цялостната концепция на Центъра в областите на работа с юношите  и младите хора в сферата на авторското творчество и огненото изкуство.   […]

\ \