От другата страна…

 Публикацията и видео – материала илюстрират методите за групово творчество в опита на екипа на сайта, върху които методи и опит се базира и планира цялостната концепция на Центъра в областите на работа с младите хора –  в сферата на тяхното авторско  творчество и личностно себеизразяване.

От другата страна…
…или, когато любовта е Любов…

В опита си да изразят своето виждане за любовта, участниците  в „Три – четири!“  танцуват без прекъсване в рамките на един час, като с това правят и своето голямо кръщение в областта на танцовия театър, който в същността си е театър не на действието, а на състоянията. Вдъхновени от Пина Бауш – майстора на този тип театър, актьорите, които съвсем не възприемат себе си като „актьори”, създават едно представление на принципа на „монтажа”. На практика, на сцената се „образува” огромен видео-клип, с ефектна сценография, в който отделните етюди гонят нишката на историята, като история всъщност няма. Намерението е да се „почувства” спектакъла. Затова силните цветни картини, примесени с любимата музика на участниците и аромата на парфюм в реално време в залата, са допълнени с болезнени библейски текстове. Идеята е, архетиповите послания от голямата книга на знанието несъзнателно да заработят на едно вътрешно ниво в спектакъла, като с това той да окаже и своеобразно терапевтично въздействие у зрителя.

Към този тип сетивно въздействие със звук, цвят и красота са насочени повечето постановки на експерименталната трупа, като този път във фокуса на вниманието е избрана темата за човешката любов, и нейната множествена трансформация в представите за страха, вината и светлината. Не случайно, през цялата постановка като свързваща мисъл върви Кейт Буш, с „Брулени хълмове” – емблематична музика за невъзможната любов, която стои в основата на постановката, и определя нейното целеобразуване. Така концепцията се оказва базирана на фройдовото разделяне на личността в образите на Аз, То и Свръх-аз, като в дъното и над всичко се поставя обединяващата идея за космическия разум в Бога, който не може да бъде дефиниран с рационални определения, а може да бъде постигнат единствено по пътя на личното преживяване. Затова и на финала, участниците иронично казват, че не са „разбрали” собствения си спектакъл, същевременно преминаването от „другата страна на любовта” и емоционалното й съ-преживяване става видимо за всички в залата и не се нуждае от повече словесни пояснения.

„От другата страна…” е уникална постановка за младежката трупа, с това че за първи път на сцената, заедно с големите какички и батковци играе и малко дете – шестгодишната Мирослава Димитрова, чието чисто изпълнение иска да придаде мъдрост и човещина на дълбокомислените изводи и да доведе до мек баланс в движението на спектакъла.

  • Режисура и постановка: Даниела Първанова
  • Мултимедия: Александрина Липова
  • Аудио и видео – монтаж: Тихомир Спасов и Мирослав Рупчански
  • Сценография и костюм: Мариана Ангелова

Продукция на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй

февруари, 2011 г.

 Трябва да влезете за да напишете коментар Вход