Екзистенциализмът в груповото творчество

Екзистенциалната перспектива е по-скоро е философски основана на разбирането на субективните преживявания на човека и включва изследване на определени понятия, които характеризират вярата в активността и телеологията.

Понятието „самосъзнание“ подчертава идеята, че човек е способен да осъзнава изборите си в живота, макар да съществуват определени ограничения, а понятията „лична отговорност“ и „личен детерминизъм“ са най-важните, тъй като се свързват не само със способността да се правят избори, но и човек да е отговорен за тях и да определя сам посоката в живота си. С други думи, резултатите в живота ни зависят от нашите избори. Това е всъщност търсенето на смисъл. Екзистенциалистите са убедени, че за да си истински с другите, трябва първо да приемеш факта, че си сам.

В груповата творческа практика се подпомагат  смислените взаимоотношения между членовете,  като това помага на участниците в групата да изразяват субективните си чувства, за да осъзнаят уникалното си съществуване в света. След като осъзнаят своето съществуване, те са  изправени пред отговорностите им за това съществуване и пред неизбежната им свобода. В процеса на работа и творчество, членовете могат да се  конфронтират, а това помага още повече на участниците да забележат как отричат свободата си.

Хората в групата са насърчавани да разсъждават върху постиженията в живота си и да определят равнището си на удовлетворение и автентичност, а водещият продължава да подпомага членовете в изправянето пред тревожността, която се генерира, когато те приемат свободата, отговорностите и неизбежността на смъртта.

Ако е необходима промяна в индивида, групата представлява безопасна сцена, на която тя може да се появи. С подкрепата на групата от членовете се иска да предизвикват ценностните си системи и да решат дали са верни на себе си.

Д.Първанова

снимка: А.Липова

Свързани публикации:

Защо ни е анализът в театралното изкуство?

Архетиповите образи2 Отговора на Екзистенциализмът в груповото творчество

  1. До Александра
    Вярно… Които са преминали през групова практика, вече не са същите… И да – именно в подкрепата е смисъла. Не „подкрепа“ в смисъла на сълзливо кимане в съгласие, а в подкрепата с личния опит, споделен… Творчеството в този смисъл е творчество на самия порив на всеки един от групата… и тук няма алгоритъм и канони, защото да твориш, значи да си въобразиш, а с това да дадеш и намерение за промяна… и когато и другите в групата са подобни, а няма как да не са щом сте в една група, могат да се случат учудващи лични и общи преживявания… В това е смисълът на груповото творчество…

  2. Александра

    Груповото творчество е много полезно за всеки член от групата. Член от групата не би се притеснявал да се разкрие пред тях, защото знае, че другите членове от групата ще го разберат и ще му погнат по някакъв начин.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход