ЕМПАТИЯТА


Емпатията означава да разбираме, че:

• Човек по своята същност е положителен. “Никой не се ражда, за да бъде лош”.

• Всяко едно поведение е целенасочено – това означава, че всеки човек прави най-доброто от това, което може, така че да удовлетвори своите потребности в дадения момент.

• Най-добрия метод за удовлетворяване на личните потребности е този метод, който се научава в опита.

• Човек трябва да умее да прави избор даже в условията на ограничена свобода.

• Не можем да искаме от никой да се променя, ако това не му е нужно.

• Променяйки поведението си, човек може да промени своите нагласи и когнитивни схеми.

• Средата, в която се подкрепя позитивното поведение повече работи за неговото подобряване, отколкото тази среда, в която основно внимание се обръща на негативното поведение.

Снимка: А.Липова

Свързани публикации:

Младите хора и депресиятаТрябва да влезете за да напишете коментар Вход