Стрес на работното място

 

Въпрос:

От известно време не се чувствам добре в работата, дори ми минават мисли да напусна, макар, че нямам явни причини за това. Единственото ми основание е, че напоследък  там се чувствам доста форсирана” и умствено напрегната. И от това, като че ли „буксувам“ още повече на едно място  и все повече нямам желание да променям нищо. Колегите ми казват,, че изглеждам уморена, въпреки, че здравословно струва ми се, съм добре. Дори в къщи не успявам да се отпусна, не мога  да  си върша работата… Може ли  това да се дължи на някакви психологически причини?

Отговор:

Вашата работоспособност не винаги е една и съща и това е обяснимо с вида и  начина на работа, подхода и такта на преките Ви  шефове, настроението в екипа, личните Ви перспективи, отпуските и почивните дни.

С времето човек си изгражда определен режим и работен  ритъм. Когато настъпят внезапни промени на работното място, или задачите започнат да се дават от “вчера за днес”, съвсем нормално е добре работещите до този момент стереотипи да забуксват,, а “червената лампичка” да се прояви като чувство на умора и нежелание.

Защо сме уморени без причина?

При физическата умора човек може реално да преценява състоянието си и активно да търси начини за разтоварване, докато при умствената умора чувството за измореност много често остава скрито. И докато след физическа умора може да се изпълнява по-лека умствена работа, то след голямо умствено натоварване е почти изключено да се участва пълноценно в каквито и да било физически действия.

Форсирането за което говорите, Ви поставя в постоянна готовност за действие, което може и де се осъществи, но може и да не се осъществи. Неотменимата стартова позиция, на която сте “застинала”, закономерно води до “застинало” поведение и неспособност за пластично възстановяване след работния ден.

Кои са сигналите за стрес на работното място?

  • Трудно се спазват ангажиментите, закъснява се за срещи, пропускат се сроковете.
  • Грешките по невнимание са правило, концентрацията отслабва, блокирането и забравянето  зачестяват
  • Трудно се вземат самостоятелни решения, а хаотичното поведение става видимо за околните. Правило е да се прехвърля вина и отговорност върху странични хора, или фактори, поради собственото неумение за справяне със ситуацията. Характерен симптом е задържането на работа повече от обичайното.
  • Докладите звучат несвързано, посланията са объркани,  почеркът става нечетлив.
  • Неадекватно се възприема хумора, изразява се раздразнителност и непонятна враждебност към колегите.  Появява се и  конспиративното мислене.
  • Умората е изразена  върху лицето, в позата, в жестовете. Видимо е безразличието към живота  и липсата на какъвто и да било интерес.
  • Често присъства предчувствие за болест и застрашеност.
  • Може да се стигне до нещастни случаи.

Печалба от почивката

Конкретно във Вашия случай, помислете кои от изброените сигнали за стрес разпознавате у себе си? Случват ли се някои от тях едновременно и как успявате да  ги  преработвате,   когато са в комплекс? Търпимостта в стресова ситуация е съвсем индивидуална и  понякога стресът е стимулиращ. Като цяло обаче,  е дестабилизиращ, поради което в крайна сметка и Вие самата казвате:  “Не мога да си върша работата”.

От своя страна, умората е нормално състояние на всеки организъм и именно тя е тази, която ни обръща към почивката като начин за възобновяване на енергията. Работодателите, които добре разбират това, знаят  и как да използват почивката на своите служители  като един от ключовите фактори за повишаване на крайната печалба.

И все пак, не чакайте работодателят да вземе решението вместо Вас, нито пък физическият срив да Ви осигури алиби срещу свръхнатоварването. Открийте собствената си печалба от ситуацията с “червената лампичка”, защото тя идва да подскаже, че е време да намерите Вашето лично време  за самата себе си.

Д.Първанова

Снимка: Д.АлександроваТрябва да влезете за да напишете коментар Вход