РАЗВИТИЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

Възрастта на подрастващите често се нарича “преходна”, период на бури и натиск, хормонален взрив и пубертет, т.е. сложен период, свързан с кризата на развитието. В това време става прехода от детето към възрастния във всички сфери: физическа (конституционална), физиологическа, личностна (нравствена, умствена и социална). Изменението се отнася до развитието на всички мозъчни структури и последвалото от това формиране на личността.

Понятието за развитието е тясно свързано с понятието за физическия ръст на подрастващите. Под това се има предвид биологическите изменения, увеличаване на физическата маса на организма. Израстването на организма зависи от годишните сезони и се характеризира с биологична ритмичност.

Когато се говори за човешкия ръст, се имат предвид физическите изменения, т.е. височината и теглото на тялото. Това са показатели за физическото развитие на човека. Физическият ръст завършва при мъжете от 18 до 20 години, а при жените от 16 до 18г., като особено бурно развитие се отчита в периода 12-15 години.

Началото и края на юношеската възраст се определят по различен начин от различните психолози и психологически школи. Според В. Г. Казанская, учените, придържащи се към биологичния подход смятат, че това начало съвпада с достиганите до полова зрелост, като това е в пряка връзка с репродуктивната функция на индивида, чието полово съзряване преминава през пет етапа:

• Първи – инфантилен /детски, предпубертетен/:
Започва през 8 – 9 година и завършва на 10 години при момичетата и на 13 при момчетата. В този период бавно се изменя активността на щитовидната жлеза и хипофизата.

• Втори етап – пубертетен:
Изразява се във възрастта до 12 години при момичетата и до 14 години при момчетата. Появяват се първите признаци на половото развитие, ярко се изменя активността на хипофизата, влияеща върху физическото развитие, изменят се темповете на растеж на костната и мускулна система, ускорява се обмяната на веществата.

• Трети етап:
Този етап е под знака на активацията на половите и щитовидните жлези. Бързо се оформя гръдния кош. Фигурата на подрастващите изглежда непропорционална, а координацията на движенията несъразмерна. Но тъй като подрастващите са особено чувствителни към физическото развитие, с особена пластичност те бързо успяват да развият в себе си спортна активност.

На този етап понякога се явяват болки в сърдечната област, тъй като то нараства по обем, изменя се както неговата работа, така и работата на кръвоносните съдове, които за разлика от сърцето нарастват значително по-бавно. Това води до нестабилно артериално налягане, в резултат на което често се появява главоболие и уморяемост.

От своя страна, недостатъчното кислородно насищане на мозъка води до промяна на функционирането на психичните процеси, намалява се обема на вниманието като способност да се задържат в полето на зрение повече от няколко обекта едновременно, намалява се скоростта на превключване на разпределение и на концентрацията на вниманието.

• Четвърти етап:
На четвъртия етап се отчита максимална активност на половите хормони. При момчетата те влияят на ръста на тялото, развитието на половите органи и появата на вторичните полови признаци. При момичетата се установява менструалният цикъл, развиват се половите органи, осигуряващи бременността и кърменето.

• Пети етап:
Окончателно завършва половото съзряване – при момичетата на 15 до 17 години, при момчетата до 16 – 17 години. Настъпва анатомическата и физиологическата зрелост.

 

снимка: А.ЛиповаТрябва да влезете за да напишете коментар Вход