ЗАЩО НИ Е АНАЛИЗЪТ В ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО?


„Актьорът не бива да имитира преживявяне на чувства, а да действа в предложените от автора обстоятелства, като всички несъживени места в пиесата и ролята трябва да се анализират, за да се намери в тях взривния материал. Само те могат да предизвикат живо чувство и да съживят живота на човешкия дух. Единственият подход към несъзнателното е чрез съзнателното. Единственият подход към свръхсъзнателното е чрез реалното, чрез ултранатуралното, т. е. чрез органическата природа и нейният нормален, ненасилен творчески живот.”
К. Станиславски

К. Станиславски изгражда своята система за обучение на актьора върху законите на човешкото поведение в естествени условия. Преди да се интерпретират явленията в изкуството, трябва да бъдат усвоени техните действителни форми и принципи.

В системата на Станиславски, учението му за „свръхзадачата” заема едно от водещите положения. В театралния спектакъл това понятие означава „маяк“, който води цялостното поведение на актьора, от началото до края на пиесата. Става дума за идея, за целенасоченост и силно желание да бъде внушена определена значима мисъл на публиката.

Според Станиславски, ролята трябва да е по силите на артиста, в противен случай тя не увлича. Същото става и когато задачата внася съмнение и колебание, които отслабват, или съвсем унищожават исканията и стремежите на творческата воля.

Затова правим анализ…. За да повярваме…

Д.Първанова

снимка: Д.Александрова

Свързани публикации:

Архетиповите образи

Екзистенциализмът в груповото творчество2 Отговора на ЗАЩО НИ Е АНАЛИЗЪТ В ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО?

  1. Това, което правят актьорите е много близко до магическите практики… Актьорът, вследствие на работата си, се научава да бъде „множествен“… и да може да проявява себе си в различни аспекти… Това прави Станиславски със свръхзадачата… Актьорът не се застопорява, той е в непрекъснато движение, той е „вода“… Това, обаче, се пренася и в неговата реалност извън сцената, затова и много от актьорите не са разбирани в рамките на своето време, в същото време – самите самите те вече не „разбират“ и са далече от обичайния консерватизъм на „сериозността“… Да си актьор е лудост, защото е трудно да се живее с това знание… И, в същото време е невероятно облекчение…

  2. Александра

    Това, което прави Станиславски е много добре за актьорите, защото им помага да израснат по някакъв начин.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход