Поп-арт

Авторска изложба:
Александрина Липова

„Залагам на това, че пипнатото от природата не трябва да се изменя, защото тя е Tворец. И така не променям начина, по който е счупено стъклото от бурята, а само го „подреждам“ по своя си начин…“

Стилът е „ПОПАРТ“ - реакция срещу абстрактното „измислено“ изкуство. Характерно за този жанр изкуство е смесването на предмети с непроменена форма и техните картинни изражения. Определян като непосредствен начин на изразяване, попарт има повече характер на екстравертираност, отколкото на интравертираност, която е типична за повечето стилове в изобразителното изкуство. При попарт се смесват рисувани елементи и колажи от облепване на парчета хартия, плат, телчета, дърво. Модерният жанр се появява през 50 и 60 години на 20 век. Възникнал в Англия, попарт бързо се разпространява в САЩ и достига своя разцвет в творбите на Раушенберг, Лихтенщайн, Олденбург и Веселман.Трябва да влезете за да напишете коментар Вход