Среща на ОДК поколенията

 Филм за няколко поколения театрална трупа „Три-четири!“ към ОДК – Козлодуй

Филът илюстрира ефекта от екипната работа и груповата принадлежност, създавана  в типа творчески групи по самопознание  и себеизменение през средствата на изкуството. Посветен е на театрална трупа “Три – четири!” към ОДК – Козлодуй, в която  базирани на общия дух и философия, акцентите в работата на  артистичната формация  са  равностойно поставени както върху сценичната игра, така и върху личното самоопределение на всеки един от участниците. Целта е постигане на творческа комуникация, както между самите актьори, така и в ролята им на група с нейните аудитории.

Идеята  за откриване на съучастници е основното свързващо звено в работата: в  театралната трупа непрекъснато идват нови участници, предишните герои са вече студенти, но връзката си остава. Новите лица поддържат традициите, същевременно предлагат собствени правила, най-вярно отразени в променения и свободен стил на работа, в който вече “нарочно” липсват готови сценарии и режисура…

В творческата си биография театралната трупа се оказва силен притегателен център не само за участващите в нея, но и за много почитатели на неформалната работа и общуване. Често по време на репетициите присъства многобройна “публика” от приятели, а празниците, представленията и събитията на театралната трупа обичайно се посещават от много нейни предишни членове – вече студенти, с което артистичната формация не спира да работи като обединяваща творческа общност на множество и различни млади хора.

Филмът представя част и от  бившите участници в артистичната формация, някои от тях  вече се занимават професионално с изкуство, на тях театралната трупа  дължи и голяма част от сегашната си специфична подготовка за сценичните изяви. Така, „Три-четири!“ бележи множество участия в национални и международни младежки форуми, с което открива подобие и принадлежност към една голяма културна общност, същевременно участниците добиват самочувствие на увереност в собствените творчески сили. Значителна част от проблемите, с които младите хора постъпват в театралната трупа постепенно се преработват в нови креативни модели за адаптация, а чувството за непълноценност се заменя със стабилно себепредставяне и с осъзната личностна  автономност.

Оператори:

  • Александрина Александрова
  • Мирослав Рупчански

Режисура и монтаж: Александрина Александрова

Репортер: Велианна КашеваТрябва да влезете за да напишете коментар Вход