Чуй огъня

Публикацията и видео – материала илюстрират методите за групово творчество, върху които методи  се базира и планира цялостната концепция на Центъра в областите на работа с младите хора –  в сферата на тяхното авторско  творчество и личностно сбеизразяване.

„Hear the fire“ experimental; psychological documentary; part of the Fifth Congress of Professional Psychologists, Bulgaria, 2008, also part of Third Nation Conference in Analytical Psychology, 2011; The movie represents experimental “poi” techniques.

Филм за креативни техники с огън


Участва младежка група за експериментален театър
„Три – четири!към ОДК – Козлодуй

Документалният филм е сниман в реално време, без предварителна режисура и показва, как с времето огненото изкуство трайно привърза младите хора към себе си, а работата с огъня се оказа не просто временно любопитство и интерес към поредната новаторска техника в артистичната формация. Именно тази свързаност и отдаденост на огъня, необяснима и за самите участници, провокира създаването на филма, в който младите актьори разкриват огъня като символ, напълнен с личен смисъл и съдържание, а етапите на приемане и овладяване на ритуалните формули – като съвпадащи с  процесите на лична трансформация. Така, интерпретирайки значението и непреходните послания на огъня, юношите в театралната трупа откриват неговия аналог в процеса на творческо вдъхновение – неизменна част от търсената личностна промяна и групова идентичност.

Процесът по създаването на филма изисква да му се отдаде дължимото, тъй като той е свързана и неизменна част от идеята и представата за огъня, и като такъв, той притежава изключително много от дуалните характеристики на огнения символ. Фактът, че филма се прави с младежка група за експериментален театър не е случаен. Поради естеството на работа в артистичната формация, младите хора имат създадена нагласа за мислене в опозиции, за символна интерпретация и амплификация, както и дълъг опит в работа с активно въображение и творческа визуализация.

Повечето от участниците в групата притежават интровернта нагласа, което допълнително подпомага самоанализа и рефлексията. Същеверемменно, тази нагласа провокира вътрешни тревожни наслоявания и редица психотравмени обуславяния, които търсят своето оздравително съединяване с една по-активна позиция във външния свят. Така групата се оформя като своеобразно терапевтично пространство, което притежава ресурса да свърже подобните характеристики на отделните участници в едно общо колективно начало, чиито далечни основи може би опират до значими архетипни ситуации и проявления на древни инстинкти от несъзнаваното.

В работата с огъня, на преден план се проявява не личното, а груповото, което в последствие на един втори план вече се обръща и към отделния участник. Без ритуалните елементи на прехода към новото състояние,  които като автоматичен рефлекс се проявяват в свързаността с другите, този преход не би имал  същото значение за отделния човек. Провокират се атавистични форми на себеизразяване, които участниците дори и не подозират, че носят в себе си,  подкрепяни от скачването на отделните лични емоционални състояния. Именно това общо и мощно енергийно поле предствавлява ключов елемент при трансформирането на образите и навлизането в едно качествено ново състояние на духа.

Филмът е част от психологически проект за Пети конгрес на психолозите в България, София, 2008г. Придружен е от доклад на тема „Огненият ритуал – архетипен образ на творческото вдъхновение и личностната промяна“ , който е публикуван в „Сборник научни доклади 1-4, 2008″,  сп. „Психология“. Филмът е представен и като част от презентация на тема „Огненият пой – ритуал за инициация в юношеска вързаст“,  по време на Трета национална конференция по аналитична психология под надслов „Аналитичната психология в България – предизвикателства и перспективи“, София, 2011г.

Прожекциите на филма са  организирани от ОДК – Козлодуй и са придружени от авторска фотоизложба на Александрина Липова: „За всяка истинска история е нужна доза магия“.

Ръководители  на проекта: 

  • Даниела Първанова – психолог  и ръководител на театралната трупа
  • Александрина Липова – операторско майсторство, видеомонтаж, флаш – анимация  и художествена фотография.

Превод:

  • Ралица Викторова
  • Боряна Калушева

Със съдействието и подкрепата на д-р Красимира Байчинска от Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг“.

ТРЕЙЛЪР

 

ФИЛМАТрябва да влезете за да напишете коментар Вход