Архетипа на водата

Сънищата и визиите, публикувани в Арт – зона на сайта, често носят и своите въпроси. Представяме част от архетипното значение на водата,  което  може да даде опора в разбиране на посланията от несъзнаваното.

Архетипа на водата  в учението на К.Г.Юнг

Тъй като водата е необходима за живот и растеж, тя често се появява като символ на акт за раждане или прераждане. Водата и водните обекти представляват тайната на сътворението, вечността и безвремието, пречистването,  изкуплението, плодородието и растежа.

Според Юнг, водата е най-често срещаният символ на несъзнаваното. Специално символизира смъртта и прераждането, както и  духовното раждане, което най-често се интерпретира в кръщението и преходните  фази на жизнения цикъл. По същия начин, дъждът в  литературните произведения може да предложи духовно раждане на героя, регенерация на характера или своеобразно прераждане.  Обратно на това, безводието на пустинята често се свързва с духовното безплодие и изсушаване на личния жизнен смисъл.

Архетипа на водата в  астрологията

Символика

Водата символизира силата на емоцията. Хората, принадлежащи към този символ се характеризират с постоянство, с което се грижат за близките си хора, със способност да симпатизират на тежкото положение на другите, както и умения да лекуват.

Положителни качества

Хората гравитират към елемента вода, тогава, когато  възприемат света около себе си през призмата на собствените си емоции и чувства.  Обикновено, в реалността те често се намират в ситуация, в която трябва да се грижат за другите или се явяват застъпници за деца и млади хора или хора в неравностойно положение.

Хората на „водата”  обикновено са твърде сериозни и сантиментални  по отношение на чувствата на другите.  Готови са да подадат ръка на някого, както и напълно да забравят за собствените си проблеми Внушават вяра и надежда на другите и обикновено са лоялни приятели. Поемат тежестта на връзката с околните и обичат да бъдат честни. За тях е важно да се почувстват част от  семейство. Също така, за тях миналото е това, което определя отношенията им с близките хора в настоящето.

Негативни проявления

Във времена на стрес, тези хора са склонни  както да скриват още по-дълбоко чувствата навътре в себе си, така и да заливат околните с потока на своята емоционалност.  Понякога в поведението им може да възникне тенденция да се фиксират върху едно нещо, забравяйки всичко останало.  Хората с елемент на водата не успяват да бъдат в състояние да контролират всичко, колкото и да им се иска понякога.
Трябва да влезете за да напишете коментар Вход