Визии


Огромна илюзия е, че съществува съзнателен контрол и че личността е едно стабилно цяло. Когато Егото разбира, че не е „господар у дома си”, се появяват различните симтоми или психологически защити. И, когато съзнанието продължи да упорства, тогава несъзнателното се активира, а ако то не се активира, се изпада в депресия, а понякога се стига и до психосоматика. Идеята е да се направи диалог с тази наша несъзнавана част и свързване с нейните послания…

К.Г.Юнг въвежда един от основните начини за активиране на несъзнаваната част в човешката психика – това е работа с метода на активното въображение и  фантазното мислене. При фантазното мислене идеята просто “изплува отнякъде”, след това оставяме мислите си да “плуват”, в зависимост от тяхната специфична тежест. Фантазното мислене е в основата на изкуството и притчите. А, появата на визии и образи дава вече нова ситуация. Въпросът е „Как нашето Аз ще се отнесе към образа?”

Създадохме категорията „Визии”, за да може най-пълно и творчески да се подходи към всяко ново произведение и порив, предложени като авторски материал. Не е задължително те да са професионално издържани, напротив, колкото са по-първични толкова повече заряд носят, а с това и възможности за самопромяна. Това са спонтанните рисунки, идеи и вътрешни образи, претворени през различни форми на изкуството… Това са и просто мисли, появили се сякаш отникъде, и все пак, натоварени с особена емоционална стойност… И те не идват случайно, защото именно през тях нашата несъзнавана част ни дава  възможност за нов поглед към себе си…

АРТ-ЗОНА  /  ВИЗИИЕдин Отговор на Визии

  1. Pingback: Рисунката ми от детството се сбъдва! | Център за Личностно Развитие

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход