„На среща със себе си“ – нов духовен проект

В сайта започва изпълнението на виртуална идея, свързана със себепознанието през аналитичния процес в личното и групово творчеството. Инициативата е част от проект за Интернет пърформанс на тема: „Срещата със себе си”.  Идеята е  да се съберат на едно място различни гледни точки и отправни позиции по ключови моменти в самопознанието, което същевременно би било в подкрепа на отделните лични  и  духовни търсения. За целта, в Арт–зоната на сайта са създадени отделни категории, които включват основни области и понятия от аналитичната психология, на която основно е базиран  проекта.

Арт-зоната е отворена за всички посетители, които биха искали да споделят свои мнения, коментари, индивидуален и световен опит в областта на личностното развитие и промяна. Същевременно, самото участие в проекта носи своеобразен нов опит и допълнителен терапевтичен ефект за включилите се в него. За участие не е необходима регистрация. Материалите и изказванията няма да се редактират, за да се запази автентичността на авторския изказ. Можете да публикувате абсолютно свободно всичко, което смятате, че е важно: текстове, приказки, рисунки, фотографии, колажи, музика и т.н. Проектът ще бъде финализиран в Интернет експозиция, обвързана с духовния свят на човека и неговата връзка с околните, с цивилизацията и с природата.

Инициативата се подпомага от екип психолози, етнографи и творци в различни области на изкуството. Който желае да запази анонимност, може да ни пише на електронна поща: baraka.cpd@gmail.com

Ще се радваме да бъдем заедно в това ново предизвикателство!

 

От екипа на сайта

За повече информация:

АРТ-ЗОНАТрябва да влезете за да напишете коментар Вход