Кой ще плаща за грешките в проектозакона за образованието?

Сурдопедагог и ресурсен учител в РЦ – Перник.

Дупките в новия проектозакон за образованието под формата на въпроси, който иска и може да отговори:

1. Как закона гарантира, че в малките общини ще има интеграция, възпитание и образование на децата със СОП.

2. Къде в закона се споменава за ранна превенция (детски градини) при деца със сензорни увреждания, което липсва в България? – Ще кажа само, че специализираните детски градини за деца със сензорни увреждания се броят на пръстите на едната ми ръка (тук да не коментират родители по въпрос интеграция – сегрегация; задължително е детето да бъде в специализирано звено, или както там искате го наричайте)

3. Как областния управител ще : „организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта“ ? – Сещайте се за местните кметове колко са наясно с проблемите на децата със СОП (има и редки изключения)

4. Как учителите в масовите училища ще бъдат подготвени да работят с децата (защото в момента не са)?

5. Кой ще обучава и възпитава децата с множество увреждания и къде?

6. Кой ще защити интересите на педагозите от болните амбиции на родителите (често неспециалисти с нереална оценка на потенциалните възможностите на детето си)?

7. Кой ще отговаря за провала на този закон след приемането му? ( Не бързайте с отговора на този въпрос – ще ви подскажа – няма да са политици, нито родители)

Въпросите са по – скоро реторични. За себе си имам отговори. Имам отговор и на въпроса: „Кое е най – добро за децата със СОП?“ … въпросите около проектозакона са много.

Аз човек, който от 7 години работя усилено по интеграцията на деца със СОП съм обиден от отношението към нас (ресурсните учители) при изготвянето на закона и при обсъждането му.

До тези които ще го гласуват : Децентрализацията не е всичко на този свят. решавате съдбите на деца със специални потребности (не само образователни) – с решението си можете да унищожите много човешки съдби.

До НПО (някои) – Не използвайте децата с финансова и користна цел.

До родители (пак някои) – Не позволявайте болните ви амбиции да разрушат живота на детето ви.

За колегите - Ние сме хората, които можем, знаем, искаме и работим с децата със СОП - всичко по – горе са подробности!!! Надявам се новия закон да ни направи ненужни и безработни, но се съмнявам.

Дениел Стойнев

Последни публикации на автора:

Държавата ни не иска деца с увреждания

Кой ще плаща за грешките в проектозакона за образованието?

Щастливи кокошки и нещастни пенсионери2 Отговора на Кой ще плаща за грешките в проектозакона за образованието?

  1. Pingback: Онлайн бизнес – как да започна? | Център за Личностно Развитие

  2. Много ясно и точно го е казал автора.Които работят в тази област, знаят най-вярно как стоят нещата.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход