Синхроничност


Идеята, с която създаваме  тази категория е, да пишем за интересни неща, свързани с личния опит, както и с необясними на пръв поглед феномени в областта на психичното. Ще се радваме, ако се присъедините и подкрепите темата с ваши лични впечатления, мнения или описани преживявания. С това ще допринесем за по-пълното обхващане на това толкова интересно пространство, наречено „синхроничност”.

Синхроничността е понятие в аналитичната психология, определящо появата на събития, които не са обвързани нито причинно, нито като цел, но са свързани по значение. Примери имаме много: понякога хората вземат телефона, за да се обадят на приятел, само за да разберат, че той е вече на линия, или помисляйки си за даден човек, той се задава насреща…

Повечето хора биха нарекли тези неща съвпадения или биха се опитали да обяснят с рационални доводи такива странни феномени. Според К.Г.Юнг, тези явления са индикации за това, как колективното несъзнавано свързва всички нас като хора и с природата като цяло.

Колективното несъзнавано е базово понятие в учението на К.Г.Юнг, което учение разделя психиката на три части. Първата част е наречена  Его, което Юнг идентифицира със съзнателния ум.  Егото е тясно свързано  с втората част – Личното несъзнавано, което съдържа всичко, което понастоящем не е осъзнавано от нас, но може да стане такова. Личното несъзнавано включва както спомени, които лесно могат да бъдат припомнени, така и такива, които са били потиснати поради някаква причина.

Това, което Юнг добавя като част на психиката и което прави теорията му открояваща се от всички останали, е понятието Колективно несъзнавано. Това е вид „психическо наследство“, което всеки носи у себе си и представлява своеобразен „резервоар” на човешкия опит – това са  базови знания, с които всички ние се раждаме. И въпреки, че в съзнателния си живот никога не можем да го осъзнаем пряко, колективното несъзнавано влияе на всички наши преживявания и поведения, като най-вече въздейства върху емоционалния ни живот. И можем да знаем за него само косвено, като проследим в последствие влиянието му върху нас.

Има някои преживявания, които показват ефекта на колективното несъзнавано по-ясно, отколкото други: опитът на любовта от пръв поглед, на дежа – вю (чувството, че сме били тук преди) и незабавното припознаване на определени символи и значения в някои митове и легенди. Това са внезапните проявления на колективното несъзнавано и в тях се случва свързване на външната действителност и вътрешната ни реалност, в чиято основа именно стои то – колективното несъзнавано.

Много са примерите на творчески опит, споделян от артисти и музиканти по цял свят и във всички времена, такива са и духовните преживявания в мистиката и във всички религии, подобни са и различните паралели и свързаности в личните мечти и фантазии, в древните митологии и приказки, в съвременната литература и изкуство…

АРТ-ЗОНА  /  СИНХРОНИЧНОСТТрябва да влезете за да напишете коментар Вход