Пространствено – времеви пробив

Деца играеха на плажа и случайно попаднаха на пробив в пространствено-времевия континуум. Времето се върна 100 години назад. Морето не усети това смущение, защото за него времето не съществува.

Цветан КръстевЕдин Отговор на Пространствено – времеви пробив

  1. Страхотно!!!
    Така леко те „гмурва“ и уж под причината за „времето“, не усещащ как си дълбоко навътре вече… Въздействие на кратките „фрази“… гениално… колко бързо достига до „другото“… и – смяна на състоянието…

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход