Семинар по Телесна – Арт Терапия

От Източна – Европейска Асоциация по Арт-Терапия и Държавен Институт па Педагогика и Психология-Москва се организират курсове по повишаване на професионална квалификация  в областта на АРТ-ТЕРАПИЯ в София /11-14 юни / и Варна / 16-18 юни /.

В курса ще бъдат включени две направления : Телесно-движенческа терапия и Арт-визуална терапия, като завършилият получава диплома-сертификат на български и английски език.

Заниманията в София ще се провеждат в залата на Artground Art§Event Centre/ Tango & Pepper Studio , ул.Граф.Игнатиев -3.

Заниманията за Варна ще се провеждат в арт клуб „Арлекин“ – ул.“ Ген.Цимерман“12 / района на Червения площад / ; тел. 0887 419860; www.arlekinart.come-mail:arlekinart@abv.bg

За въпроси и записване:

София – 0877 25 09 91 ; 0898 25 09 91- доц. Александра   Хонг; e-mail: hongsasha@gmail.com; 0888 35 24 24 –  Вера Тинкова ;  vera@artgroundcentre.com

Повече информация:

Курсът по ТЕЛЕСНА АРТ-ТЕРАПИЯ представлява системно изложение на методики, форми и средства на терапевтично въздействие чрез използване на автентичните форми на движението и гласа. Курсът е насочен към усвояване на
принципите на решение на психосоматически и личностни проблеми в процесa на индивидуална и групова работа.
Специално за профилактика и корекция на сензорните и гностическите нарушения на речевата и слухова системи, състоянията на дихателната система, ставите и гръбнака.
§
Курсът по ТЕЛЕСНА АРТ-ТЕРАПИЯ е иновационна програма за разширяване на възможностите за диагностика и корекция на психосоматически състояния в процеса на психологическа консултация. Програмата на курса се построява върху основата на междудисциплинарен синтез на представите за природата на движението и гласа и за характера на въздействието на телесното състояние върху психиката.
Усвояването на методи на диагностика по формите на движението и по особеностите на гласовото звучене позволява да се осъществява скринингово изследване на цялостното
състояние на човека. Курсът разкрива основните принципи и приеми на терапията с движение и глас, както в индивидуалното консултиране, така и в групова терапия.
§
Курсът ТЕРАПИЯ С ВИЗУАЛНО-ПЛАСТИЧНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ
СРЕДСТВА е иновационна образователна програма за изучаване на методите на работа с изобразителните художествени средства в различните области на психологическата дейност, в частност в психокорекционната работа с деца с отклонения в развитието си.

Курсът се води от:

АРТЬОМ ИВАНОВИЧ ЛОБАНОВ
-Кандидат на педагогическите науки /2007/, старши преподавател в катедрата на философска антропология и арт-терапия в Института по психология и педагогика, член на Източно-Европейска асоциация по арт-терапия /София/
-Аспирант на катедрата по Рисунък на Московския педагогически държавен университет /2003-2007/
-Преподавател в Института по психология и педагогика /от 2008 до днес/
-Специалист в областта на образованието в изобразителното изкуство /2003г/
-Специалист в работата с деца със забавено развитие /2010/
-Автор е на научна монография „Дидактичните принципи и методиката на изображението в графическа композиция” /2007/
-Автор е на редица научни статии по проблемите, свързани с изкуство и обучение в него.
-Художник-актьор в „Postmoving theatre” /Москва-София/

НИКИТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Доктор на философските науки /2007/, кандидат на психологическите науки /2002/, професор, завеждащ катедра на философската антропология и арт-терапия в Института
по Психология и Педагогика. Председател на Източно- Европейска асоциация по арт-терапия / София/
-Аспирант на катедра по инженерна психология на Московски институт на нефтохимическа и газова промишленост „И.М.Губкина” /1983-1985/
-Режисьор, актьор в драматичен театър „На досках” / Москва , 1990 – 1992/
-Преподавател в Института по психология и педагогика / от 1993 до днес/
-Докторант на катедра по философия в Московски педагогически държавен университет /2004-2006/
-Докторант на катедра на танеца в Академията по изкуствата /Братислава, 2004-2005/
-Психологическа и психотерапевтическа практика от 1984г.
-Авторът на когнитивен подход и методика на пластикодрама в арт-терапията.
-Гранд на Российски хуманитарен научен фонд / 2004-2009/ . Проектите ном 05-03-03435а „Онтология на човешката телесност: основни подходи” , ном. 08-03-00201
„Здраве, като личностна ценност”
-Автор е на 7 научни монографии „Театър на естетопсихотерапия”/1990/, „Иероглифите
на душата и тялото” /1994/, „Скрининтовите методики в арт-терапията” /1996/,
„Психология на телесното съзнание”/1999/, „Енциклопедия на тялото”/ 2001/,
„Пластикодрама: новите методи в арт-терапията”/2003/, „Онтология на телесността:
смисли, парадокси, абсурд”/2006/
-Автор е на повече от 50 научни статии по проблемите на онтология, гносеология,философската антропология: телесно-ориентирана, арт и трансперсоналната психотерапия
-Художествен ръководител , актьор в “Postmoving theatre” /Москва- София/

artground art & event centre

Bulgaria, 1000 Sofia,

2 Yuri Venelin str., 1st fl

+359 888 35 24 24

http://www.xgroundmodels.com

 
 


Трябва да влезете за да напишете коментар Вход