И ПАК НЕЩО ЗА ГРУПОВИЯТ СЕКС (злите езици и дебелите книги казват, че много продавал)

Има уроци в живота ни, за които трябва да се извърви нелесен път, трябва да се дорасне за тях, което ще рече: растем после се учим, после пак растем и пак се учим и така малко по малко дорасваме до определени истини. Какво знаете за успеха? Как се измерва той? А какво знаете за вдъхновението? Къде се намира то? Въпроси, на които няма как да отговорите, ако не сте загубили това, което сте притежавали. В случая успехът и вдъхновението. Притежанието на едното и другото само по себе си не означава нищо, но виж загубата им е полезно събитие. Да, боли! Много боли, когато ги няма, но когато мъката по изгубеното отмине, се открива истината, че простичките неща отключват успеха, и вдъхновението, и щастието, и дори любовта.
 
Защо ви говоря за любов? Глупава асоциация, нали? Обаче една информация, която бях оставила да поотлежи изведнъж изкочи на повърхността и почти две нощи не ми дава покои. Така или иначе вече съм си получила името “Многознайка”, та ще започна направо. Преди два месеца ви говорих за “Безопасния труд”, като за безопасен секс и се оказах права. Той трудът (в България) сам по себе си може да се практикува само в големите предприятия, които са абсолютно изрядни в администрирането на безопасния труд. Това го прави (него трудът) масов или групов труд и аналогията е разбираема. Като всеки групов секс вероятността да се скътаеш и да оставиш другите да свършат тежката, физически непривлекателна работа е на 100% възможно, с което този труд става и 100% безопасен за скъталият се. Какво се получава на практика обаче: големите фирми с много персонал проявиха твърде слаб интерес към тази Оперативна Програма /ОП/, а малките и средни предприятия пък бяха обезсърчени да кандидатстват, тъй като документацията им относно безопасния труд изобщо липсваше, а това беше водещо условие за допустимост на кандидатите. Общият извод: слаб интерес. Работодателят няма интерес да обучава работниците си и да ги отделя от производството, и е разбираемо. Работникът няма мотивацията да се обучава и да отделя за това от личното си свободно време – сигурно и това е разбираемо!!!
 
Ще върна още малко лентата. Месец септември и октомври, времето когато народът масово се е върнал от кризисните си почивки по Гърция, Турция, Малдивите и други икономически изгодни дестинации. Това беше периодът на последните сесии на програмата “Социални иновации в предприятията” на същата ОП “Развитие на човешките ресурси”. Вече четири месеца “ни дума, ни вопъл, ни стон …” от УО /Управляващ Орган/. И, ако доводът, че има много проекти и не успяват да проверят се върти в главата ви, то прогонете го. Поредният слаб интерес и поредното мотаене на подадените проекти. За тези четири месеца се смениха икономическите обстоятелства във фирмите, цените и респективно разходите по проекта, Президентът ни и някой от собствениците е възможно дори да е сменил … сътрудничката си!?!? Смени се и желанието на Бенефициентите да работят по програмата, то отлетя яко дим. Дори познавам кандидати, които бяха забравили, че са кандидатствали – невероятно, но факт.
 
Защо ви донесох от десет кладенеца вода? Много просто, за да ви оставя жадни, разбира се!!! Не, за да покажа колко много горчив опит съм натрупала, нито пък да ви хленча, че ме е напуснало вдъхновението. Правя го, защото от декември 2011г. са отворени две програми отново по ОП РЧР и пак мълчанието е като пред Светата Инквизиция и всички тайно си мислим: “И все пак тя се върти!”, че се върти – върти се, то е безспорно, но кой се качва на тази въртележка? Май мераклии няма. Ще кажете: “Свършиха се баламите!” – е как така балами? Какво казва новият ни Президент: “Моята кауза е, ако искате нека да го кажа в прав текст, аз имам кауза България да се превърне в средно богата европейска държава с развити региони, с конкурентоспособна икономика, в която народът живее достойно, а младите хора остават и виждат перспектива за развитие.(http://www.focus-news.net/?id=f20193 за справка с първоизточника) “… силна, просперираща, успяваща България е не просто цел. Това е кауза – кауза да служим, да дадем най-доброто от себе си …  Силни сме, само когато сме обединени.” Да стане, ама не става! Тя тази работа излезе точно като онази работа с груповият секс: “Другари, дайте да се организираме!” – и после кой ще свърши работата, те тава е по-важното.
 
Новоотворените програми визират отново обучения на безработни: младежи до 29 г.; жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица. Преди известно време в ТОП класациите пак бяхме водещи. На първо място в европейското изследване с близо 22% неграмотни, безработни и немотивирани да се развиват младежи на възраст до 24 години. Нещо не ми се връзват нещата, но най-вероятно е така защото не притежавам нужната партийна или кастова прозорливост. През юни месец, когато водих една Пуническа война с КТ Подкрепа и един нейн служител удряше по масата и изпадаше в нервна криза, крещейки: “Кой в България говори изобщо за производителност на труда, че вие госпожо искате да я обвързвате със заплащането на труда?” Ще го извините този служител, той просто не знаеше, което автоматично го постявя в графата на тези 22% млади хора. И изведнъж след по-малко от два месеца в своите предизборни кампании и сега в речта на новият ни Президент изведнъж всички в хор заговориха и закимаха утвърдително с глава: “Мммм, даааа ще я обвържем!” е явно този служител като пешка са го преместили от едната графа в другата и са му сменили мисловната шапка ала “де Боно”, но млъкни сърце.
 
Това обаче не е толкова тъжно ще го преглътнем този апаратчик. Парадокса е друг има програма, която ще обучава майки, идващи от майчинство, обаче онази другата програма дето осигурява на децата им място в детска градина или ясла сега точно не е отворена или по-скоро не работи по принцип, защото така е овъртяна, като онази моя снимка от клюкарника. Това е мой личен опит. Моя служителка не може да се върне на работа, защото не й вземат детето в детска градина, защото десет месечни деца не ги вземали в детски заведения. Ами да ги дадем в други заведения тогава: барове, дискотеки, за бързо хранене, … !!! Какво точно да ги правим? Давам ви заглавията и на двете програми и кратки анонси към тях, а вие си трошете главите. Да не съм чула, че ви карам да правите каквото и да е било. Докато не наредят от “горе” всичко си остава по старому.
 
И четете речта на новият ни Президент между редовете, за да не ви обвини някой неграмотен администрато, че много знаете, а тези дето много знаят ги … Е, инфото по-надолу не го четете, че да оттървете кожата.

BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”

Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, стартира на 02.12.2011г. открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3″.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
 Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
 Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 34 000 000 лева. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.
Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 17:00ч. на 31.05.2012г. във всички Дирекции „Бюро по труда“, в областните градове

BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”,

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“, Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда“, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.09 „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
  • 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация;
  • 2.Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение.
По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България  (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg/.
Краен срок за регистриране/представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30 април 2012 г., 16.30 ч.
И какво стана вече никой не казва: “Учи мама, че да не работиш!” !!!
 
Петя Димитрова
20 януари 2012 г.


Трябва да влезете за да напишете коментар Вход