Община Козлодуй набира кандидати за приемни родители

Заявленията се подават до кмета на общината, който е доставчик на услугата „Приемна грижа” и бъдещ работодател на приемните родители. В рамките на тримесечното проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като Общината е партньор на водещата организация Агенция за социално подпомагане.

Предвижда се предоставяне на доброволна, професионална и заместваща приемна грижа. Настаняването на децата може да бъде за срок до една година или повече.

При професионалната приемна грижа кметът на община Козлодуй сключва трудов договор с единия родител от приемното семейство. Професионалният приемен родител е с право на платен годишен отпуск, работи на ненормиран работен ден и получава месечно трудово възнаграждение. При настаняване на едно дете той получава 130% от минималната работна заплата, при две – 140%, а при три – 150% от минималната работна заплата.

Доброволното или професионално приемно семейство получава месечна помощ за издръжка на настанено дете, която варира в зависимост от възрастта на детето. Предвиждат се и месечни помощи от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй. В професионалното приемно семейство се настаняват приоритетно деца до 3-годишна възраст; деца с увреждания или жертви на насилие или трафик, както и деца, спрямо които е била приложена мярка „полицейска закрила“.

Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време в случаите за осигуряване на полагащ се годишен отпуск на професионално приемно семейство, за подкрепа на семейства на близки или роднини, при които има настанени деца, както и при заболяване на приемния родител.

За предоставяне на услугата е сформиран Екип по приемна грижа от двама социални работници, които имат пряк ангажимент за предоставяне на целия пакет от дейности. Екипът работи в Община Козлодуй, блок СМК, ет. 1, стая 19.

Телефон за допълнителна информация 0973/8-58-59.4 Отговора на Община Козлодуй набира кандидати за приемни родители

  1. Александра

    Ами към хората който го правят, защото тях ги е грижа. И според мен не би трябвало да се дават деца и пари за отглеждането на децата на хора, който се интересуват само от финансовата изгода.

  2. Спрямо кого би било не честно?

  3. Александра

    Да наистина е много хубаво че се интересуват, но може би ще има хора, който биха могли да се възползват или нещо по лошо. Това би било крайно не честно.

  4. Стефан

    Много е хубаво че хората все повече се интересуват от децата без семейства.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход