Паралелните светове са реалност

Генчо Петков

Моят свят – това съм аз

"Реалности", Александър Пицигоев

„Реалности“, Александър Пицигоев

Ръководителят на екип от математици – Дейвид Дойч, от университета в Оксфорд, смята, че той и колегите му са доказали съществуването на паралелните светове.

Теорията за едновременно съществуващи реалности е разработена през 50-те години на ХХ век от американския учен Хю Евърет. Тя дава отговор на спорните въпроси в квантовата механика, предизвикващи полемика сред учените. Същността й се гради около тезата, че всяко ново събитие може да промени Вселената по хиляди възможни начини и така всъщност се появяват хиляди светове. Например, ако човек стои на кръстопът и се колебае на къде да поеме, всеки избор би направил живота му различен, тоест би създал нов свят, а сблъскването на неговите решения с тези на други хора ще умножи световете до безкрайност.

В следващите десетилетия теорията на Евърет била призната за фантастична и почти никой не я приемал сериозно. Ето обаче, че по време на математическо изследване в Оксфордския университет учените с изненада разбрали, че Хю Евърет е бил на прав път.

След редица експерименти те стигнали до извода, че „храстоподобните“ и  свързани помежду си структури, възникващи при разширението на Вселената на паралелни версии на самата нея, доказват вероятностния характер на резултатите в квантовата физика. На прост български език това означава, че екипът на Дейвид Дойч доказал, че е абсолютно сигурно, че живеем в една от безброй паралелни реалности.Трябва да влезете за да напишете коментар Вход