Изгорени от светлината

Цветан Кръстев

Разхождах се в парка.  Погледът ми се спря на една стара улична лампа, поставена на земята за да осветява алеята.  Вгледах се и съзрях купчина от хиляди мъртви насекоми, повечето от които нощни пеперуди и еднодневки. Кое ли ги беше накарало да завършат краткия си живот  така? Привлечени от светлината,  те бяха избрали да изгорят при досега си с нея.  Но как ли бяха влязали в почти херметично затворената лампа? Вероятно са били засмукани от силното гравитационно поле на светлината през някой миниатюрен отвор, невидим на пръв поглед. Реших да изчакам мрака, за да разбера как се случва това. Не след дълго се смрачи. Лампата не светваше. Продължавах да чакам. Настъпи нощта, но тя още беше тъмна. Явно  беше изгоряла отдавна. Тъкмо бях  решил , че съм си загубил времето и понечих да си тръгвам, когато…… Станах свидетел на чудо. Мъртвите насекоми започнаха да излъчват призрачно сияние. Те бяха акумулирали светлината, която ги беше изгорила и сега озаряваха нощта.Трябва да влезете за да напишете коментар Вход