Прилагане на българското законодателство – Кодекс на труда, 2012 год.

На вниманието на служителите от отдел „Личен състав”,

„Човешки ресурси”, „Труд и работна заплата”, „Счетоводство”, „Правен ”

Уважаеми дами и господа,

TBM CONSULTING Ви кани да вземете участие в специализирания семинар по Кодекс на труда 2012 год.  на тема:

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27 ноември 2012 г.

гр. София, София Принцес Хотел 4**** 

Лектор: Смела Нинова – началник отдел “Трудово право и обществено осигуряване” Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика                                                                                                  

На семинара ще бъдат разгледани:

  • Възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор- задължителни елементи; Трудови договори за допълнителен труд
  • Изменение на трудовото правоотношение; Работно време;  Видове отпуски
  • Основно трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения
  • Прекратяване на трудовите правоотношения
  • Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение- определяне на размера на обезщетенията – Наредба за структурата и организацията на работната заплата и чл. 107а от КТ.
  • Трудов стаж и връзката му с осигурителния стаж.

Специално внимание ще бъде обърнато и на промените в Кодекса на труда (КТ) през 2012 година.
 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУКhttp://tbm-bg.com/obuchenia/141

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

Всички досегашни участници в семинарите на „ТБМ Консултинг“ ползват 5 % отстъпка от таксата за участие! При записване на втория и всеки следващ  участник- още 5% отстъпка.

Срокът за подаване на Заявки за участие изтича на 21 ноември 2012 г.!!!

Такса за участие: 130 лв. без ДДС

Таксата за участие включва: лекция; техническо оборудване и зала; учебни и канцеларски материали;2 кафе- паузи и 1 обяд; Сертификат за участие в обучителен семинар.

Моля, изпратете попълнения формуляр на e-mail: office@tbm-bg.com или на факс: 02/ 998-82-97. Може да попълните и On-Line заявка за участие чрез www.tbm-bg.com/zapisvane

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на0889 406 048; 0898 994 255

или на e-mail: office@tbm-bg.com

 

Екипа на TBM Consulting Ltd                                                         
mobile: +359 889 416 048
e-mail: office@tbm-bg.com
web:    www.tbm-bg.com

 Един Отговор на Прилагане на българското законодателство – Кодекс на труда, 2012 год.

  1. Добре е, че се работи в тая посока. Гротескно е, когато „директорите“ знаят по-малко от подчинените. Поздрави за организаторите!

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход