Обучение по трансформативно дишане

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ  в партньорство с
„TRANSFORMATIONAL BREATH FOUNDATION” – USA 
организират  

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по Трансформативно дишане

Втори модул – 15 – 18 ноември 2012, гр. София

Възможност за включване в обучението от вторият модул, след което групата се затваря

Обучението за фасилитатори по Трансформативно дишане е предназначено, както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. 

Сертификационната програмата се състои от пет обучителни модула с обща продължителност 18 дни, разпределени в 1 двудневен и 4 четиридневни модула и една двудневна изпитна сесия в края на обучението. След покриването на сертификационните изисквания, участника получава сертификат от  “Transformational Breath Foundation” удостоверяващ нивото му на компетентност и оторизацията му да води индивидуални и групови сесии по трансформативно дишане.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство. Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули.

 Водещи: 
Джей Ди Томас 
Джей Ди Томас преминава през своя първи опит в Трансформативното дишане преди повече от 10 години, след което веднага решава да се обучи за фасилитатор по Трансформативно дишане. След няколкогодишен опит във воденето на индивидуални и групови сесии, той решава да стане и обучител на фасилитатори по Трансформативно дишане. Няколко години той пътува заедно с основателката на метода – д-р Джудит Кравиц при провежданите от нея уъркшопи и обучения в Европа, Северна и Южна Америка, Средния Изток и Африка, за да и асистира. Впоследствие, от няколко години той започва да води самостоятелно обучения по Трансформативно дишане. 

Озден Кафтан
Озден Кафтан има своята първа среща с Трансформативното дишане в началото на новия век, откривайки неговата уникалност и ефикасност. Случайно или не, нейното име означава „от духа” или „от диханието”. Най-характерното за нея е изключителната сърдечна откритост, с която води своите тренинги или индивидуалните си сесии. 
 

 

Трансформативното Дишане :
 ·         е най-иновативната, авангардна и, поради изключителната си ефективност, безопасност, бързина на действие и дълбок трансформативен и изцелителен потенциал, понастоящем е и най-популярната и най-бързо разпространяваща се в световен мащаб дихателна модалност.

 ·   е различно от Ребъртинг, Холотропното дишане и  Йогистките дихателни практики.

·   усъвършенства, надгражда и добавя нови елементи към техниките на свързаното осъзнато дишане от по-старото поколение и поставя на нова основа парадигмата на този подход, добавяйки интегралните измерения към този метод.

·  обединява личните стремежи с духовните практики по начин приемлив за всички.

· включва в себе си допълнителни модалности, като тонинг, соматоинтеграция и др. Работи с анализ на дишането, което е вид диагностика индикираща индивидуалните психоемоционални конфигурации на отделния човек.

 ТД води до следните благотворни резултати:

Подобрява психическото и емоционалното състояние. Редуцира тревожността. Справя се с травми от преживени в миналото травматични събития. Води до осъзнаването на моделите, които саботират здравословното ни функциониране на всички нива. Освобождава от депресивни и други негативни емоционални състояния. Води до резултати изразяващи се в повишена самооценка и себеуважение. Помага за справянето със различни зависимости. Балансира потока на енергията в тялото. Подпомага духовното израстване. Улеснява медитативното вглъбяване. Позволява пълноценната изява на любовта и радостта. Разширява себеосъзнаването.

 
Повече информация за Трансформативното дишане, както и за предстоящият тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/1/
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/2/
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/3/
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/4/
http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/5/ 
 
Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете на посочените по-долу имейл адреси и телефонният номер.

 www.integral-bg.eu, info@integral-bg.eu, integral.institutebg@gmail.com0, 0878 665 668Трябва да влезете за да напишете коментар Вход