Лоша оценка за работата с деца в България

belejnik2013_web_Korica
Източник: Национална мрежа за децата http://nmd.bg/newsabc/bg/76/#a4

Правителството получи тройка за грижата за децата на България

Национална мрежа за децата представи за втора поредна година независим доклад за правата на децата

Правителството получи тройка за грижата за децата на БългарияНационална мрежа за децата представи пред журналисти, политици и експерти от неправителствени организации второто издание на доклада „Бележник 2013: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Това е независим преглед, който показва степента на изпълнението на ангажименти, свързани с политиките за деца и семейства и поети от правителството. Докладът разглежда 5 области и поставя следните оценки:

Политики за детето Оценка
Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето Среден 2,71
Семейна среда и алтернативни грижи Среден 2,93
Здравеопазване Слаб 2,38
Образование Среден 3,00
Детско правосъдие Среден 3,44

Бележникът е развит на базата на данни и факти, предоставени от държавните институции и медии. Освен посоченото развитие в съответната политика, се предлагат и конкретни препоръки, които да подкрепят работата на държавната администрация и политическите партии в изграждането на действия за правата на детето.

Ето и основните 13 препоръки, описани в Бележника, които ще доведат до подобряването на живота и благосъстоянието на децата в България са:

1. Омбудсман за детето, който да следи за спазването на правата на децата.

2. Достатъчно на брой форми на грижа за отглеждането на деца и подкрепа на родителите.

3. Стандарти за превенция на изоставянето на бебета.

4. Увеличаване броя на социалните работници и подобряване качеството на социалната работа.

5. Премахване възможността за разсиновяване и практиката „тайна на осиновяването“.

6. Подобряване работата, свързана с процеса по деинституционализация и услугата приемна грижа.

7. Създаване на центрове за майчино и детско здраве във всички области.

8. Развитие на мрежа за психиатрична помощ и подкрепа за деца и млади хора в цялата страна.

9. Предприемане на спешни мерки за намаляване на детската смъртност в областите с най-високи показатели.

10. Модернизиране на българското училище чрез нов закон за образованието.

11. Изграждане на специализирани помещения за разпит на деца по определени стандарти.

12. Развитие на услуги за деца с поведенчески проблеми.

13. Въвеждане на регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца.

„Бележникът оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година. Това е документ, който е критичен и има за цел не просто да посочва грешките и недостатъците на държавата, а да дава алтернативен поглед за подобряване на политиките за децата.“ – каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Бележникът ще бъде представен на 23 април 2013 в Министерски съвет на среща-дискусия, ръководена от Деяна Костадинова, заместник-министър председател и министър на труда и социалната политика с представители на държавните институции.

Бележник 2013 може да бъде изтеглен в pdf формат от интернет сайт: www.nmd.bg

 Трябва да влезете за да напишете коментар Вход