Всичко, което си СЕГА, е достатъчно!

/English below/

Идея, заснемане и монтаж: Александрина Липова

Флаш анимация и подводни кадри: You Tube

Всичко е текущо! Всичко, което СИ сега, точно в този момент, е напълно достатъчно! Няма вярно и грешно! Понятие „прошка“ също няма, има приемане… Не е неестествено да обичаш добротата и гнева си едновременно! Да си влюбен в тъгата си и да си тъжен от радостта си… Да отричаш светлината, която е била най-силният ти съюзник…

Има само ТЕБ, докато пътуваш с Другите… Сега…

Случайно или не, филмът е точно 4.44 минути – числото на Ангелите (казват)… Вдъхновен от прекрасната музика на Сара Таварес и шепа много много скъпи хора…

––––––––––––––––––

Idea, camera, editing: Aleksandrina Lipova

Flash animation and underwater shots:  You Tube

Everything is ongoing! All you are right now, in this moment, is enough! There is no right or wrong… There is no „forgiveness“, there is acceptance… It’s not unnatural to love your goodness and anger at the same time… Being in love with sadness and your joy of sad … to deny the light that has been your strongest guide …

There is only YOU, traveling with the Others… Now!

Intentionally or not, the film is just 4.44 minutes – the number of angels (they say) … Inspired by the beautiful music of Sara Tavares and a handful of very gorgeous people …Трябва да влезете за да напишете коментар Вход