Начало » 2016 » октомври

Сънувам бели сънища

Велианна Кашева Сънувам бели сънища. Измислям си… Че мога сто години да живея. Че каквото и да става, се усмихвам, че усмивката ми никога не се променя, че очите ми, от пълни – все по-пълни, греят повече, от когато бях дете. Сънувам бели сънища… на хубаво е. На вяра. На мечти. На т.. .

„Огън и вода“ – рекламен клип на „Феникс“

„Fire and water“ – official clip for fire troupe „Phoenix“ Художествен ръководител: Даниела Първанова Видео заснемане и монтаж: Александрина Липова Art director: Daniela Pyrvanova Video recording and post-editing: Aleksandrina Lipova