„Огън и вода“ – рекламен клип на „Феникс“

„Fire and water“ – official clip for fire troupe „Phoenix“

Художествен ръководител: Даниела Първанова

Видео заснемане и монтаж: Александрина Липова

Art director: Daniela Pyrvanova

Video recording and post-editing: Aleksandrina LipovaТрябва да влезете за да напишете коментар Вход