Детският комплекс предоставя психологическо консултиране за деца и родители

 Специализирани консултации по въпросите на детското развитие
upl_1485285093_145676
Според преустройството на досегашните детски комплекси в „Центрове за подкрепа за личностното развитие“, в комплекса за деца в Козлодуй от тази година вече има нови дейности, свързани с оказване на специализирана подкрепа на деца и ученици на територията на града и общината.
Една от тях е създаденият Консултативен кабинет за деца и родители, който предлага индивидуални психологически консултации, както и групови дейности и занимания по определена обучителна или терапевтична тема, свързани с детската психология.
Психологическото консултиране в кабинета се осъществява в следните направления:
-         Индивидуално консултиране за подобряване на развитието в детска и юношеска възраст;
-         Подкрепа на деца със СОП;
-         Групово консултиране – работа в групи за личен опит и себепознание;
-         Проучване на нагласи за професионално насочване;
-         Консултиране и психологическа подкрепа на родителите.
Предстои кабинетът да разшири своите услуги с присъединяването на ресурсни учители, логопед, арт – терапевти и други специалисти в областта на психо-социалната подкрепа и специализираното подпомагане в детското и юношеското развитие.
Консултациите се извършват с предварително записване, на тел: 0973 8 04 09 или на адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 26, където се намира ЦПЛР – ОДК  /сградата на бившия съд/.

cwetowe

Снимки: Интернет

7418575_origТрябва да влезете за да напишете коментар Вход