Силна родителска подкрепа на „Три-четири“

В ЦПЛР – ОДК започнаха ремонтни дейности с доброволчески труд на родителите и участниците в театрална трупа „Три-четири“
 Родители 2 unnamed
На 19 юни бе проведена заключителна среща със семействата на участниците в театрална трупа „Три-четири“, по време на която  бяха разгледани участията, постановките и резултатите в груповата и екипна работа през учебната година, както и бяха индивидуално представени всички участници, с техните силни страни, приоритети и лични постижения.
Заявените по време на срещата разбиране и подкрепа от страна на родителите ще бъдат полезни както за бъдещото общо развитие на групата, така и конкретно за всеки един от участниците, а занапред в заниманията ще бъде предвидено време за индивидуална работа и при необходимост – ще бъдат провеждани отделни разговори с близките и  семействата.  Същевременно, както за участниците в театралната трупа и техните семейства, така и за всички групи в ЦПЛР – ОДК, Консултативният кабинет към комплекса предоставя възможности за безплатно психологическо консултиране и професионално ориентиране – като част от идеята за личностно развитие на децата, юношите и младите хора в града.
От своя страна, съдействието от страна на родителите  включва осъществяване на перманентна обратна връзка относно развитието на всеки един от участниците, подкрепа на неформалния живот на театралната трупа, както и помощ при подобряване на материалната база и ремонтни дейности.
Със собствени средства, материали и труд, на този етап вече се ремонтират няколко от помещенията в детския комплекс, като ремонта включва: шпакловане и боядисване на стени и тавани, частично ремонтиране на дограма, изцяло обновяване на ел. инсталация и монтиране на климатици, поставяне на плочки и подова настилка, оборудване на складовите помещения с необходимите стелажи и рафтове за съхранение на костюма и реквизита на театралната трупа и др.
ОГРОМНО БЛАГОДАРСКО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА, КОИТО ПОМАГАТ НА ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА И ДЕТСКИЯ КОМПЛЕКС!
Дейностите са подкрепени от Център за личностно развитие BARAKA и община Козлодуй.
19415978_1692167127478939_865293353_n
19441385_1692169690812016_1628285786_n (1)
19427846_1692166924145626_1455210743_n
19441127_1692170374145281_381774083_n
19427794_1692167450812240_758147874_n
19415619_1692168217478830_838902360_n
19415784_1456746121035396_1806982332_n


Трябва да влезете за да напишете коментар Вход