Документи

Отчет на Център за личностно развитие „Baraka“ за 2011 – 2012 г. 

Удост за вписвне

Reshenie 1

Reshenie  2Reshenie 3

Фондацията се управлява от Управителен съвет с мандат от 3 години в състав:

Даниела Добромирова Първанова

Александрина Калинова Липова

Тихомир Валериев Спасов