Екип

Даниела Първанова

Учредител, председател на УС, ръководител направление „Артистични психосоциални практики“

Социална  психология

Клинична и консултативна психология

Консултант – позитивна психотерапия

Обучителна програма по аналитична психология и  психотерапия

 • Психолог към Комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск: работа с деца с проблеми в адаптацията, деца със СОП и деца с нарушения в нервно-психическото развитие. Консултиране и терапия при психосоматични заболявания.
 • Ръководител на театрална трупа “ Три – четири“: психологическа подкрепа  през средствата на изкуството и изкуство-терапията в Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй.  Режисура и постановка на авторски постановки на театралната трупа, подготовка на психологически проекти и документални филми за алтернативни  подходи при творческата работа с младите хора.
 • Психолог към Център за превантивна и възпитателна работа с деца: индивидуално, семейно и групово консултиране.
 • Практика в областта на имиджмейкинга и  рекламата, както и опит в сферата на човешките ресурси: психологически подбор и мотивация на персонал  в  „Енемона” АД и в  „Екоинвест Холдинг” АД.

Представяне дейностите по превенция и корекция на социалната адаптация при деца и млади хора през алтернативни средства на изкуството: Пети национален конгрес по психология, организиран от Дружеството  на психолозите в България,  София, 2008г. и Трета национална конференция по аналитична психология под надслов „Аналитичната психология в България – предизвикателства и перспективи”, с организатор – Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг”, София, 2011г.

Публикации:  списание „Психология”, „Сборник научни доклади, 1-4” на ДПБ, както и рубрика „Психологът съветва”, в. „Козлодуй днес”.

Почетно отличие за новаторски практики в работата с младите хора и популяризация на община Козлодуй на национално и международно ниво.

 Александрина Липова

Учредител

Филмово и телевизионно операторско майсторство 

Видео и аудио – монтаж

Мултимедия и флаш – анимация

Художествена фотография

Реклама и дизайн

 

Многогодишна практика в областта на рекламата и дизайна, множество авторски художествени филми, редица участия в инициативи и мероприятия с младите хора на територията на града и общината, подготовка и реализация на различни фестивални участия и арт – пленери.

Завършени специализирани семинари в област „Гражданско образование”, тренингови програми за работа с младите хора по линия на творчески младежки обмен, водене на делови срещи и преговори, управление на НПО и обучения за възрастни.  Прилага разнообразни методи при   ръководене на семинар и работа с големи групи: ролеви игри, брейнсторминг, психодраматични техники.

 • Дългогодишен опит като водещ аудиовизуални технологии към ОДК – Козлодуй.
 • Ръководител на театрална трупа „Три-четири“ – постановка, кино режисура, флаш – анимация, камера  видео и аудио монтаж във представления. Създава документалните филми за дейностите в театралната трупа, изцяло работи по рекламата и популяризацията на групата в Интернет пространството. Представя свои авторски изложби, съпътстващи артистичните изяви на младежката формация.
 • Две години Главен експерт „Култура“ в Община Козлодуй.
 • Опит като тв оператор и монтажист, графичен дизайнер, фоторепортер, сътрудник – редакция в медиите:  в. „Козлодуй днес”;  телевизия “ Виж ТВ“; информационен сайт: kozloduy-bg.info, в. „Враца днес“
 • Реклама, дизайн, предпечат, фото и видео – обслужване в рекламна агенция SMD; ОДК – Козлодуй; Народно читалище „Христо Ботев” – Козлодуй; СОУ „Св. св Кирил и Методий“; ДП РАО и др.
 • Модератор на младежки инициативи и тренингови обучения към сдружение „Нова идея” и ОДК – Козлодуй. Участва като ръководител по проекти за международно сътрудничество и младежки обмен.
 • Представя свои авторски фото изложби и арт- пърформанси в нови съвременни жанрове и модерни изразни средства.
 • Инициира и организира множество фото – конкурси на регионално ниво и в Интернет – пространството
 • Участва в конкурси на национално ниво с проекти, отличени с почетни призове в областта на документалното кино.
 • Създава благотворителна дейност посредством редица инициативи в областта на фотографията и приложното изкуство.

 

 

Тихомир Спасов

Член на УС, мениджър

Инструктор „Огнен пой“

Джаз и поп пеене

Интереси в областта на музикалния мениджмънт и музико – терапията

 

От седемгодишен участва във вокална формация „Робинзон” към Дом на енергетика – Козлодуй,  от дванадесетгодишен играе в театрална трупа „Три-четири!”към ОДК  – експериментален театър на движението, мултимедийно и огнено изкуство.

Работи в областите:

 • Реклама и дизайн: аудио – монтаж, предпечат, електронни презентации, печатна реклама.
 • Огнено изкуство – огнен пой: постановъчна и педагогическа работа.
 • Аниматор на детски събития и програми.
 • Обучаващ и модератор на тренингови програми по линия на младежки практики. Множество участия в международни програми по културно – образователен обмен във Франция, Румъния и Германия.
 • Интересува се от новаторски форми в културния мениджмънт, с прилагане на комплексни подходи в интерпретацията на съвременните жанрове;
 • Насоченост към музико –терапията, с опит и практика в терапевтични сесии и програми за групова работа в областта на самопознанието през средствата на изкуствата.
 • Носител е на множество отличия и награди в национални и м
 • еждународни културни форуми и фестивали в областта на музикалното изкуство, експерименталния театър и фотографията.
 • В момента изучава „Джаз и поп – изпълнителско изкуство” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, като вокален изпълнител притежава множество участия в представителни концертни програми.
 • Създава и развива интернет форум за културно – информационен младежки обмен в областта на есперименталното изкуство.
 • Притежава почетно отличие за развиване на младежки практики и популяризиране имиджа на община Козлодуй на национално и международно ниво.

Уеб – сайт: http://ttr34.30.forumer.com/

Maq

 

 

 

 

 

Мая Цветанова

Организатор

 

 

 

Мариана Ангелова

 Художник приложник, арт терапия

Сценография и костюм

Информационни технологии в бизнеса и комуникация в организационните структури

 • Дългогодишна творческа практика в областта на изобразителното и приложното изкуство, с прилагане на новаторски подходи и съвременна стилистика.
 • Множество авторски изложби и различни почетни отличия на национално и международно ниво – като инициатор и ръководител на художествените дейности  с младите хора на територията на града и общината.
 • Основател и организатор на традиционно провеждащата се от девет години Областна изложба – „Ние децата”, в гр. Козлодуй.
 • Сценография и костюм на множество театрални постановки и артистични програми в областта на сценичните изкуства.
 • Целенасочено обучение и интереси в областта на арт-терапевтичната практика.

 

 Марио Спасов

Композитор, пианист

 

Притежава дългогодишен опит в областта на изкуствата, като ориентира творчеството си към своеобразен синтез между нови експериментални форми и класическо архетипно звучене.

 • Започва да се занимава с музика от петгодишен, впоследствие задълбочено изучава пиано, вокал и солфеж. Преминал през музикалните проекти и експериментални постановки на театрална трупа „Три-четири!”, се насочва към професионалното изкуство.
 • Завършва висшето си образование в театрален колеж „Любен Гройс“,  специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Елена Баева.
 • Притежава опит и целенасочено обучение в областта на вокалните похвати в Предкласиката и западно – европейския Ренесанс.
 • Години наред работи като композитор и изпълнител на авторска музика във филмовите проекти на студио“МИТРЕЛ“, свързани с културното и историческото наследство на България, Русия и страните от Далечния изток.

Уеб – сайт: http://mariomusic.hit.bg/

АВТОРИТЕ НА САЙТА