Начало » Категории » АВТОРИ (Page 28)

ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

  Из и за практиката на театрална трупа „Три-четири“:   К.  Г. Юнг е първият автор, който говори за „трансперсоналното безсъзнателно” – използвано като синоним на колективното безсъзнателно. Концепцията на Юнг за архетиповете и колективното безсъзнателно са имали голямо влияние върху авторите в тази област. Всъщност, добре познатият в предишните поколения на театрална трупа „Три-четири“ […]

К.Уилбър

 Кен Уилбър е един от най-четените съвременни американски философи с преводи на повече от двадесет езика, и един от най-значимите представители на трансперсоналната психология. БЕЗ ГРАНИЦИ Кен Уилбър Когато някой ви попита „Кой сте вие?“ и вие решите да дадете основателен, изчерпателен, честен; повече или по-малко изчерпателен от говор, в какъв ред протичат мислите в главата […]

\ \ \ \ \ \ \

„Разговори с бога“, Н.Д.Уолш

Вашият Шекспир го е казал чудесно: “На небето и земята съществуват повече неща, Хорацио, отколкото някога са били сънувани във философията ти”. В началото онова, Което Е, беше всичко, което съществуваше, и нямаше нищо друго. Но Всичко, Което Е, не можеше да познае себе си, защото Всичко, Което Е, е всичко, което съществуваше и наоколо […]

\ \ \ \ \

Екзистенциализмът в груповото творчество

Екзистенциалната перспектива е по-скоро е философски основана на разбирането на субективните преживявания на човека и включва изследване на определени понятия, които характеризират вярата в активността и телеологията. Понятието „самосъзнание“ подчертава идеята, че човек е способен да осъзнава изборите си в живота, макар да съществуват определени ограничения, а понятията „лична отговорност“ и „личен детерминизъм“ са най-важните, […]

\ \

МЛАДИТЕ ХОРА И ДЕПРЕСИЯТА

МЛАДИТЕ ХОРА И ДЕПРЕСИЯТА В миналото се е предполагало, че подрастващите не могат да изпадат в депресия, тъй като се е смятало, че при тях отсъстват емоционални и когнитивни предпоставки. Причините за възникването на депресивните състояния са различни, като при момичетата депресивните състояния се получават значително по-често от при момчетата. Депресията при подрастващите може да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЕМПАТИЯТА

Емпатията означава да разбираме, че: • Човек по своята същност е положителен. “Никой не се ражда, за да бъде лош”. • Всяко едно поведение е целенасочено – това означава, че всеки човек прави най-доброто от това, което може, така че да удовлетвори своите потребности в дадения момент. • Най-добрия метод за удовлетворяване на личните потребности […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

РАЗВИТИЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

Възрастта на подрастващите често се нарича “преходна”, период на бури и натиск, хормонален взрив и пубертет, т.е. сложен период, свързан с кризата на развитието. В това време става прехода от детето към възрастния във всички сфери: физическа (конституционална), физиологическа, личностна (нравствена, умствена и социална). Изменението се отнася до развитието на всички мозъчни структури и последвалото […]

\ \ \