Начало » Етикети » имиджмейкинг

ИМИДЖМЕЙКИНГ

Public relation, като своеобразно приложно изкуство, основано на приложната психология и психотехниката, и основно насочено към промяна в обществените нагласи, включва в себе си частта имиджмейкинг, завишаваща рейтинга, престижа на определена марка, или личност. Имиджът като цяло отразява очакванията на цели социални групи, но конкретно представлява творение на PR специалистите, вземащи предвид тези очаквания и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \