Начало » Етикети » Любимият цвят

Любимият цвят

Предпочитаният цвят в повечето случаи не е случаен. Защо избираме един или не приемаме друг, можем да разберем с помощта на предложения популярен тест за самооценка. За разлика от традиционните въпросници, в теста няма отговори, а описани характеристики, според които любимият цвят е в пряка връзка с типа личност, към която принадлежим. Белият цвят е […]