Начало » Етикети » музкиа

Reflekt – трябва да се чуе…

Не може да се  улови всичко… Щото идват нови идеи, които изтичат и се образуват… От теб… В теб, защото са там, просто защото ти се движиш… Процесът, ама звучи!… Как да опишеш Движението?… Ама ти се иска, порив… терапевтите казват:  постарай се да го задържиш момента… И едва ли не, „гръмни“ по тоя случай… […]

\ \